Prevod i adaptacija:

Jedan od uslova za uslugu.

Kanadski virtualni ured Terms of SERVICE

----

PREGLED

Ova web stranica upravlja kanadskim Virtualnim uredom. Po cijeloj stranici, termini "mi", "mi" i "naši" se odnose na Kanadski Virtuelan ured. Jedna kanadska virtualna kancelarija nudi ovu web stranicu, uključujući sve informacije, alate i usluge koje su vam dostupne na ovom sajtu, korisnik, uslovljen vašim prihvaćanjem svih uslova, uslova, politika i obavijesti koje su ovdje navedene.

Posjećujući našu stranicu i/ili kupujete nešto od nas, vi se upuštate u našu "Uslugu" i slažete se da ćete biti vezani sljedećim odredbama i uvjetima ("Uvjeti pružanja usluge", "Uvjeti"), uključujući i dodatne termine i uvjete i politike koje se na njih odnose. Ovdje i/ili dostupna putem hiperveze. Ovi Uvjeti usluge odnose se na sve korisnike ovog sajta, uključujući, ali ne ograničavajući se na korisnike koji su pretražitelji, dobavljači, kupci, trgovci i/ili doprinositelji sadržaja.

Molim vas da pažljivo pročitate ove Uvjete službe prije nego što pristupate ili koristite našu web stranicu. Pristupom ili korištenjem bilo kojeg dijela sajta, slažete se da ćete biti vezani ovim Uvjetima službe. Ako se ne slažete sa svim odredbama i uvjetima ovog sporazuma, možda nećete moći pristupiti web stranici niti koristiti bilo koju uslugu. Ako se ovi Uvjeti upotrebe smatraju ponudom, prihvaćanje je izričito ograničeno na ove Uvjete usluge.

Jedna od novih značajki ili alata koji su dodani u sadašnju radnju također će biti predmet Službe za pružanje usluga. Možete da pregledate najnoviju verziju Uvjeta službe u bilo koje vrijeme na ovoj stranici. Zadržavamo pravo da ažuriramo, mijenjamo ili zamjenimo bilo koji dio ovih Uvjeta, postavljanjem ažuriranja i/ili promjena na našoj web stranici. Vaša je odgovornost da periodično proverite ovu stranicu zbog promena. Vaša daljnja upotreba ili pristup na web stranicu nakon postavljanja bilo kakvih promjena predstavlja prihvaćanje tih promjena.

ODJELJAK 1.-UVJETI TRGOVINE.

Pristajući na ove Uvjete službe, vi predstavljate da ste najmanje punoljetna većina u državi ili pokrajini ili da ste punoljetna većina u državi ili provinciji i da ste nam dali svoj pristanak da dozvolimo da vam se dozvoli da se slažete sa ovim. Bilo koji od vaših maloljetnih uzdržavanih da koristi ovo mjesto.

Ne smijete koristiti naše proizvode za bilo kakvu nezakonitu ili neovlaštenu svrhu, niti ćete, u upotrebi Usluge, kršiti bilo koji zakon u vašoj nadležnosti (uključujući, ali ne ograničavajući se na zakone o autorskim pravima).

Ne smijete prenositi crve ili viruse, niti bilo kakav kod destruktivne prirode.

Kršenje ili kršenje bilo kojeg Uvjeta će rezultirati trenutnim prekidom Vaših službi.

ODJELJAK 2-OPĆI UVJETI

Zadržavamo pravo da odbijemo usluge bilo kome iz bilo kog razloga.

Vi razumijete da se vaš sadržaj (ne uključuje informacije o kreditnoj kartici), može prenijeti nešifrirano i uključiti (a) prijenose preko različitih mreža; i (b) promjene u skladu i prilagođavati se tehničkim zahtjevima za povezivanje mreža ili uređaja. Podaci o kreditnoj kartici su uvijek šifrirani tokom prebacivanja preko mreža.

Slažete se da nećete da se reproducirate, duplicirate, kopirate, prodajete, preprodajete ili iskorištavate bilo koji dio Usluge, korištenja usluge, ili pristup Usluzi ili bilo kakvom kontaktu na web stranici preko koje se pruža usluga, bez izričitog pismenog dopuštenja od strane nas.

Naslovi koji se koriste u ovom ugovoru uključeni su samo zbog prikladnosti i neće se ograničiti ili na drugi način utjecati na ove Uvjete.

SEKCIJA 3-TOČNOST, POTPUNOST I PRAVOVREMENOST INFORMACIJA

Nijesmo odgovorni ako informacije koje su bile dostupne na ovoj stranici nisu točne, potpune i trenutne. Materijal na ovoj stranici služi samo za opće informacije i ne treba se oslanjati niti koristiti kao jedini temelj za donošenje odluka bez prethodnog savjetovanja, preciznije, potpunije ili pravovremene izvore informacija. Svako oslanjanje na materijal na ovoj stranici je na vaš rizik.

Ova stranica može da sadrži određene historijske informacije. Jedna historijska informacija, nužno, nije aktualna i osigurana je samo za vašu referencu. Zadržavamo pravo da modificiramo sadržaj ove lokacije u bilo koje vrijeme, ali nemamo obavezu da ažuriramo bilo kakve informacije o našem sajtu. Vi se slažete da je vaša odgovornost da pratite promjene na našim stranicama.

ODJELJAK 4-PREINAKE NA USLUGE I CIJENE

Cijene za naše proizvode su podložne promjenama bez prethodne najave.

Zadržavamo pravo u bilo koje vrijeme da izmijenimo ili prekidamo servis (ili bilo koji dio ili njegov sadržaj) bez prethodne obavijesti.

Nećemo biti odgovorni ni vama ni trećoj strani za bilo kakvu modifikaciju, promjenu cijena, suspenziju ili diskontinuiranje Službe.

ODJELJAK 5-PROIZVODI ILI USLUGE (ako je primjenjivo)

Određeni proizvodi ili usluge mogu biti dostupne isključivo putem interneta putem web stranice. Ovi proizvodi ili usluge mogu imati ograničene količine i podliježu da se vrate ili razmjenjuju samo u skladu s našom Returnom politikom.

Napravili smo sve što smo mogli da se pokaže koliko je moguće da su boje i slike naših proizvoda koji se pojavljuju u radnji. Ne možemo da garantujemo da će prikaz bilo koje boje biti tačan.

Zadržavamo pravo, ali nismo obavezni, da ograničimo prodaju naših proizvoda ili usluga bilo kojoj osobi, geografskoj oblasti ili jurisdikciji. Možda ćemo ovo da ostvarimo na osnovu slučaja. Zadržavamo pravo da ograničimo količinu bilo kakvih proizvoda ili usluga koje nudimo. Svi opisi proizvoda ili cijene proizvoda podložni su promjenama u bilo koje vrijeme bez prethodne najave, po jedinoj diskreciji od nas. Zadržavamo pravo da prekidamo svaki proizvod u bilo koje vrijeme. Svaka ponuda za bilo koji proizvod ili uslugu na ovoj stranici je nevažeća tamo gdje je zabranjeno.

Ne jamčimo da će kvaliteta bilo koje proizvode, usluge, informacije ili drugi materijal koji ste kupili ili dobiti od vas ispuniti vaša očekivanja, ili da će se ispraviti bilo koja greška u Usluzi.

ODJELJAK 6. TOČNOST INFORMACIJA O NAPLATI I RAČUNU.

Zadržaćemo pravo da odbijemo bilo kakvu narudžbu koju ste nam dali. Možemo, prema vlastitom nahođenju, ograničiti ili ukinuti količine kupljene po osobi, po domaćinstvu ili po narudžbi. Ova ograničenja mogu uključivati narudžbe koje postavljaju ili pod istim korisničkim računom, istom kreditnom karticom i/ili narudžbama koje koriste istu adresu za slanje računa i/ili otpremu. U slučaju da promijenimo ili poništimo naređenje, možemo da vas obavijestimo tako što ćemo da kontaktiramo e-mail i/ili adresu za slanje računa/broj telefona u vrijeme kada je narudžba bila napravljena. Zadržavamo pravo da ograničimo ili zabranjujemo naredbe koje, po našem mišljenju, predstavljaju dileri, prodavac ili distributeri.

Slažete se da date trenutne, potpune i precizne informacije o kupnji i računu za sve kupovine napravljene u našoj radnji. Slažete se da odmah ažurirate svoj račun i druge informacije, uključujući Vašu e-mail adresu i brojeve kreditnih kartica i datum isteka, tako da možemo da popunimo vaše transakcije i kontaktiramo vas po potrebi.

ODJELJAK 7-OPCIONALNI ALATI

Možemo da vam pružimo pristup alatima za treće strane, nad kojima ne možemo da nadziremo niti imamo kontrolu ni ulaz.

Prihvaćate i slažete se da mi pružamo pristup takvim alatima "kao što je" i "kao što je dostupno" bez ikakvih garancija, izjave ili uslova bilo koje vrste i bez ikakvog odobrenja. Nećemo imati nikakve odgovornosti koji proizlaze iz ili se odnose na vaše korištenje opcionalne alate treće strane.

Svaka upotreba od strane neobveznih alata koji se nude putem stranice je u potpunosti na vaš vlastiti rizik i diskreciju i treba da osigurate da ste upoznati sa i odobravanjem uslova na kojima se alati pružaju od strane relevantnih davatelja usluga treće strane.

I mi možemo, u budućnosti, ponuditi nove usluge i/ili mogućnosti putem web stranice (uključujući i oslobađanje novih alata i resursa). Takve nove mogućnosti i/ili usluge će biti podložne ovim Uvjetima pružanja usluge.

SEKCIJA 8-LINKOVI TREĆIH STRANA

Određeni sadržaj, proizvodi i usluge dostupni putem naše službe mogu uključivati materijale od trećih strana.

Treća strana na ovom sajtu može da vas uputi na web sajtove trećih strana koji nisu povezani s nama. Mi nismo odgovorni za ispitivanje ili procjenu sadržaja ili točnosti i ne tražimo nikakvu odgovornost ili odgovornost za bilo koje treće strane ili web stranice, ili za bilo koje druge materijale, proizvode ili usluge Treće strane.

Nijesmo odgovorni za štetu ili štetu koja se odnosi na kupovinu ili upotrebu dobara, usluga, resursa, sadržaja ili bilo koje druge transakcije napravljene u vezi s bilo kojom web-sajtom za treće strane. Molim vas, pažljivo pregledajte politike i prakse treće strane i pobrinite se da ih razumete prije nego što se uključe u bilo koju transakciju. Žalbe, tvrdnje, nedoumice, ili pitanja u vezi s proizvodima treće strane, treba da budu usmjereni na treću stranu.

ODJELJAK 9-KOMENTARI KORISNIKA, POVRATNE INFORMACIJE I DRUGE PRIJAVE

Ako, na naš zahtjev, pošaljete određene konkretne podneske (na primjer unose u takmičenje) ili bez našeg zahtjeva šaljete kreativne ideje, prijedloge, prijedloge, planove ili druge materijale, bilo da je online, putem e-pošte, poštom, ili na neki drugi način Jedan (zajednički, "komentari"), slažete se da možemo, u bilo koje vrijeme, bez ograničenja, uređivati, kopirati, objavljivati, distribuirati, prevoditi i na drugi način koristiti bilo kakve komentare koje nam prosljeđujete. Mi smo i nećemo biti pod nikakvim obavezom (1) da održimo bilo kakve komentare u povjerenju; (2) da platimo kompenzaciju za bilo kakve komentare; ili (3) da odgovorimo na bilo kakve komentare.

Mi možemo, ali nemamo obavezu da, nadgledamo, uređujemo ili uklonimo sadržaj koji utvrđujemo po vlastitom nahođenju nezakonit, uvredljiv, prijeteći, klevetnički, klevetnički, pornografski, bestidan ili na neki drugi način objjati ili krši bilo koju stranku koja je intelektualno vlasništvo. ili ovi Uvjeti pružanja usluge.

Slažete se da vaši komentari neće narušiti pravo bilo koje treće strane, uključujući autorsko pravo, zaštitni znak, privatnost, ličnost ili neko drugo lično ili vlasničko pravo. Dalje se slažete da vaši komentari neće sadržavati klevetu ili nezakoniti, uvredljive ili opscene materijale, ili sadrže bilo koji kompjuterski virus ili neki drugi zlonamjerni softver koji bi na bilo koji način mogao utjecati na rad Usluge ili bilo koje povezane web stranice. Ne smijete da koristite lažnu e-mail adresu, da se pretvarate da ste neko drugi osim vas, ili da nas na neki drugi način obmaneš ili trećim strankama, kao što je porijeklo svih komentara. Vi ste isključivo odgovorni za sve komentare koje napravite i njihovu tačnost. Ne preuzimamo odgovornost i ne preuzimamo odgovornost za komentare koje ste objavili vi ili bilo koja treća strana.

ODJELJAK 10-PERSONSKI PODACI

Vaše lične informacije kroz radnju regulišu naša pravila o privatnosti. Da bi vidjeli našu politiku privatnosti.

ODJELJAK 11-GREŠKE, NETAČNOSTI I PROPUSTE

Ponekad postoje informacije na našim stranicama ili u Službi koja sadrži tipografske greške, netočnosti ili propuste koji se mogu odnositi na opise proizvoda, cijene, promocije, ponude, troškove dostave proizvoda, tranzitna vremena i -Dostupnost. Zadržavamo pravo da ispravljamo greške, netočnosti ili propuste, i da promenimo ili ažuriramo informacije, ako bilo kakva informacija u Službi ili na bilo kojoj srodnoj web stranici nije točna u bilo koje vrijeme bez prethodne obavijesti (uključujući i poslije tebe Naredio sam vam da naručite.

Mi ne preuzimamo nikakvu obavezu da ažuriramo, izmijenimo ili pojasnimo informacije u Službi ili na bilo kojoj srodnoj web stranici, uključujući, bez ograničenja, informacije o cijenama, osim po zakonu. Ne treba da se primijeni datum ažuriranja ili datum osvježavanja u Usluzi ili na bilo kojoj srodnoj web stranici, treba da se pokaže da su sve informacije u Službi ili na bilo koje povezane web stranice bile modificirane ili ažurirane.

ODJELJAK 12-ZABRANJENO KORIŠTENJE

Pored drugih zabrana koje su zabranjene u uslovima pružanja usluga, zabranjeno vam je da koristite stranicu ili njen sadržaj: (a) za bilo koju nezakonitu svrhu; (b) da biste suučesnici obavljali ili učestvovali u bilo kakvim nezakonitim djelima; (c) da biste prekršili bilo koju vrstu međunarodna, federalna, pokrajinska ili državna pravila, pravila, zakoni ili mjesni propisi; (d) da krše prava intelektualnog vlasništva ili krše prava intelektualnog vlasništva drugih; (e) uznemiravati, vrijeđati, vrijeđati, vrijeđati, klevećući, Omalovažavanje, zastrašivanje, ili diskriminacija zasnovana na spolu, seksualnoj orijentaciji, religiji, etničkoj pripadnosti, Da bi poslali lažne ili varljive informacije; (g) za slanje ili prijenos virusa ili bilo koje druge vrste zlonamjernog koda koji će se koristiti na bilo koji način koji će uticati na funkcionalnost ili rad Jedna usluga ili bilo koje povezane web stranice, druge web stranice, ili internet; (h) za prikupljanje ili praćenje osobnih podataka drugih; (i) za spam, Fish, pharm, izgovor, pauk, puzanje ili struganje; (j) za bilo kakvu razvrat ili nemoralnu svrhu; ili (k) da se miješaju Ili da zaobiđe sigurnosne značajke Službe ili bilo koje druge sajtove, druge internet stranice, ili internet. Zadržavamo pravo da vam ukinemo korištenje usluge ili bilo koje druge web stranice za kršenje bilo kakvih zabranjenih upotreba.

POGLAVLJE 13.-ODRICANJE OD GARANCIJE

Ne jamčimo, predstavljamo ili jamčimo da će vaše korištenje naše usluge biti neprekinuto, pravovremeno, sigurno ili bez grešaka.

Ne želimo da rezultati koji se mogu dobiti od korištenja usluge budu točni ili pouzdani.

Slažete se da s vremena na vrijeme možemo ukloniti službu na neodređeno vrijeme ili otkazati službu u bilo koje vrijeme, bez prethodne obavijesti.

Izričito se slažete da je vaša upotreba, ili nemogućnost da se koristi, vaša usluga isključivo pod vašim rizikom. Usluga i svi proizvodi i usluge koje vam se pružaju putem usluge su (osim kako je izričito navedeno od strane nas) pod uvjetom "kao što je" i "dostupno" za vašu upotrebu, bez ikakvih predstavništva, jamstva ili uvjeta bilo koje vrste, bilo izražavanja ili Uključujući i sva prešutna jamstva ili uvjete za tržišni kvalitet, kvalitet, sposobnost za određenu namjenu, trajnost, naslov i nekršenje.

Ni u jednom slučaju neće biti u Kanadi, naš direktori, službenici, zaposlenici, saradnici, agenti, radnici, stažisti, dobavljači, davatelji usluga ili davatelj licence, bili su odgovorni za bilo kakvu povredu, gubitak, tvrdnju, ili bilo kakvu direktnu, indirektnu, slučajnu, kaznenu, posebnu, ili posljedičnu štetu, uključujući, ali ne ograničavajući se na gubitak profita, izgubljenog prihoda, izgubljenu štednju, gubitak podataka, troškove zamjene, ili bilo kakvu sličnu štetu, bilo da se temelji na ugovoru, torti (uključujući nemar), strogu odgovornost ili na neki drugi način, Ako koristite bilo koju uslugu ili bilo koji proizvod koji se prolijeće koristeći uslugu, ili za bilo koji drugi zahtjev koji se odnosi na vaše korištenje usluge ili bilo kojeg proizvoda, uključujući, ali ne ograničavajući se na bilo kakve greške ili propuste u bilo kom sadržaju, ili bilo kakav gubitak ili štetu nastalu kao rezultat korištenja usluge ili bilo kojeg sadržaja (ili proizvod) objavljena, prenesena ili na neki drugi način dostupna putem usluge, čak i ako je predložena njihova mogućnost. Zato što neke države i jurisdikcije ne dopuštaju isključenje ili ograničenje odgovornosti za posljedične ili slučajne štete, u takvim državama ili jurisdikcijama, naša odgovornost će biti ograničena na maksimalnu dozvoljenu mjeru.

ODJELJAK 14-UISTINU.

Slažete se da ćete obeštetiti, braniti i čuvati Bezopasnu Kanadsku virtualnu kancelariju i naše roditelje, podružnice, podružnice, partnere, oficire, direktore, ugovaratelje, davatelje licence, davatelje usluga, podugovarače, dobavljače, stažiste i zaposlene, Od bilo kakvih zahtjeva ili zahtjeva, uključujući i razumne advokate, koje je napravio bilo koja treća strana zbog ili proizašle iz vašeg kršenja ovih Uvjeta službe ili dokumenata koje uključuju po preporuci, ili vaše kršenje bilo kojeg zakona ili prava Treća strana.

MOGUĆNOST 15 -RASKIDA

U slučaju da je bilo kakva odredba ovih Uvjeta službe nezakonita, ništavna ili neprovediva, takva odredba će, ipak, biti provediva u najvećoj mjeri dozvoljenoj mjerodavnom pravu, a neprovediv dio će biti smatran kao Da bi se odvojila od ovih Uvjeta službe, takva odlučnost ne bi utjecala na valjanost i izvršnu izvršnost svih preostalih odredbi.

ODJELJAK 16.-PREKID.

Jedna od obaveza i sposobnosti stranaka koje su nastale prije datuma raskida će preživeti raskid ovog dogovora za sve svrhe.

Ovi Uvjeti službe su efikasni osim ako i sve do okončanog od strane vas ili nas. Možete prekinuti ove Uvjete službe u bilo koje vrijeme, obavijestivši nas da više ne želite da koristite naše usluge, ili kada prestanete koristiti naše stranice.

Ako u našem isključivom sudu vi ne presudite, ili ako sumnjamo da niste uspjeli, da se pridržavate bilo kakvog pojma ili odredbe ovih Uvjeta, možemo prekinuti ovaj sporazum u bilo koje vrijeme bez prethodne obavijesti i vi ćete biti odgovorni za sve iznose koji su dospjeli do i do sada. Uključujući datum raskida; i/ili u skladu s tim može da vam porekne pristup našim Uslugama (ili bilo koji njegov dio).

SEKCIJA 17. CIJELI SPORAZUM.

Neuspjeh nas da ostvarimo ili sprovedu bilo kakvo pravo ili odredbu ovih Uvjeta usluge neće predstavljati odricanje od takvih prava ili odredba.

Ovi Uvjeti službe i bilo kakva politika ili pravila koja smo mi postavili na ovom sajtu ili u odnosu na Službu sačinjava cijeli sporazum i razumijevanje između vas i nas i reguliše Vaše korištenje Usluge, istiskuje bilo koga prije ili Razmatrajući sporazume, komunikacije i prijedloge, bilo usmeno ili pismeno, između vas i nas (uključujući, ali ne ograničavajući se na bilo koje prethodne inačice Uvjeta pružanja usluge).

Bilo kakva nejasnoća u tumačenju ovih Uvjeta službe ne smije se tumačiti protiv sastavljanje stranke.

ODJEL 18. ZAKON.

Ovi Uvjeti službe i svi zasebni sporazumi kojima pružamo usluge će biti uređeni i u skladu sa zakonima 3701 #485371 Lake Shore Boulevard West #48537, Toronto, ON, [email protected] @ [email protected], [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] 01:[email protected] 01:01: 0, Kanada, Kanada.

ODJELJAK 19-MIJENJA SE U SMISLU SLUŽENJA.

Možete da pregledate najnoviju verziju Uvjeta službe u bilo koje vrijeme na ovoj stranici.

Zadržavamo pravo, prema vlastitom nahođenju, da ažuriramo, mijenjamo ili zamijenimo bilo koji dio ovih Uvjeta pružanja usluga postavljanjem ažuriranja i promjena na našoj web stranici. Vaša je odgovornost da periodično proverite naše internet stranice. Vaša daljnja upotreba ili pristup našoj web stranici ili Služba koja slijedi postavljanje bilo kakvih promjena ovih Uvjeta usluge predstavlja prihvaćanje tih promjena.

SEKCIJA 20-KONTAKT

Pitanja u vezi uvjeta službe bi trebalo da nam budu poslana na [email protected]

Dugoročni popusti su dostupni.

REGISTRIRAJTE