Logo Office Canada Virtual Office

Riêng tư

Chính sách Bảo mật Office của Canada

Chính sách Bảo mật này mô tả cách mà thông tin cá nhân của bạn được thu thập, sử dụng và chia sẻ khi bạn truy cập hoặc tạo mua tư ̀ www.canadavirtualoffice.com ("Trang web").

THÔNG TIN CÁ NHÂN CHÚNG TÔI THU THẬP

Khi bạn thực hiện mua hoặc thử mua thông qua Trang web, chúng tôi thu thập thông tin nhất định tư ̀ bạn, bao gồm tên bạn, địa chỉ thanh toán, địa chỉ chuyển hàng, thông tin thanh toán (bao gồm sô ́ thẻ tín dụng.)

LÀM THẾ NÀO ĐỂ SỬ DỤNG THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA BẠN?

Chúng tôi sử dụng Thông tin Đơn vị mà chúng tôi thu thập thường để đáp ứng bất kỳ đơn hàng nào được đặt thông qua Trang web (bao gồm xử lý thông tin thanh toán, sắp xếp cho việc chuyển hàng, và cung cấp cho bạn các hóa đơn và/hoặc xác nhận đơn hàng). Ngoài ra, chúng tôi sử dụng Thông tin này để:
Giao tiếp với bạn;
Hiển thị mệnh lệnh của chúng tôi cho nguy cơ hoặc gian lận tiềm tàng
Khi phù hợp với lựa chọn ưu tiên mà bạn đã chia sẻ với chúng tôi, cung cấp cho bạn thông tin hoặc quảng cáo liên quan đến sản phẩm, dịch vụ và khuyến mãi của chúng tôi.

CHIA SẺ THÔNG TIN CÁ NHÂN

Chúng tôi chia sẻ Thông tin Cá nhân của bạn với bên thư ́ ba để giúp chúng tôi sử dụng Thông tin Cá nhân của bạn, như đã Ví dụ, chúng tôi sử dụng Stripe để thanh toán hóa đơn và xử lý-bạn có thể đọc thêm về cách Stripe sử dụng Thông tin cá nhân của bạn tại đây: https://www.stripe.com/privacy.html.
Chúng tôi cũng sử dụng Canada Post để ước tính chi phí vận chuyển và giao hàng. -- bạn có thể đọc nhiều hơn về cách Canada Post sử dụng Thông tin cá nhân của bạn tại đây: https://www.canadapost.ca/privacy.
Cuối cùng, chúng tôi cũng có thể chia sẻ Thông tin Cá nhân của bạn để tuân thủ các luật và quy định áp dụng, để phản hồi với một subpoena, bảo đảm tìm kiếm hoặc yêu cầu hợp pháp khác cho thông tin mà chúng tôi nhận được, hoặc để bảo vệ quyền của chúng tôi.

QUYỀN CỦA BẠN

Nếu bạn là một cư dân Châu Âu, bạn có quyền truy cập thông tin cá nhân mà chúng tôi giư ̃ lại vê ̀ bạn và yêu cầu thông tin cá nhân của bạn được chỉnh sửa, cập nhật hoặc xóa. Nếu bạn muốn thực hiện quyền này, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua thông tin liên lạc dưới đây.
Ngoài ra, nếu bạn là một cư dân Châu Âu chúng tôi lưu ý là chúng tôi đang xử lý thông tin của bạn để đáp ứng các hợp đồng chúng tôi có thể có với bạn (ví dụ nếu bạn thực hiện một lệnh thông qua trang web), hoặc theo đuổi việc kinh doanh hợp pháp của chúng tôi Lợi ích được liệt kê Ngoài ra, xin lưu ý rằng thông tin của bạn sẽ được chuyển bên ngoài châu Âu, bao gồm cả Canada và Hoa Kỳ.

LƯU TRỮ

Khi bạn đặt hàng qua Trang, chúng tôi sẽ duy trì Thông tin đơn hàng của bạn cho các bản ghi trư ̀ khi và cho đến khi bạn yêu cầu chúng tôi xóa thông tin này.

CHANGES

Chúng tôi có thể cập nhật chính sách vê ̀ quyền riêng tư này tư ̀ thời gian theo thời gian để phản ánh, ví dụ, thay đổi phương pháp của chúng tôi hoặc cho các lý do hoạt động, pháp lý hoặc quy định

LIÊN LẠC

Để biết thêm thông tin vê ̀ các quy tắc vê ̀ quyền riêng tư của chúng tôi, nếu có câu hỏi, hoặc nếu bạn muốn khiếu nại, vui lòng liên hệ chúng tôi bằng e-mail tại [email protected] hoặc bằng thư bằng các chi tiết được cung cấp dưới đây:

3701 Lakeshore Blvd West #48537
TORONTO, ON
M8W 4Y6

Chiết khấu dài hạn có sẵn.

ÐĂNG ký