కెనడా వర్చ్యువల్ ఆఫీస్ లోగో

సేవల టెర్మిస్

కెనడా విరమణ కార్యాలయం TERMS OF SERVICE

----

ఓవర్ వీక్షణం

ఈ వెబ్ సైట్ కెనడా వర్చ్యువల్ కార్యాలయం ద్వారా నిర్వహించబడుతుంది. ఈ సైట్ మొత్తం, "మనం", "మనం" మరియు "మా" అనే పదాలు కెనడా వర్చ్యువల్ కార్యాలయానికి సూచించారు. కెనడా వర్చ్యువల్ ఆఫీస్ ఈ వెబ్సైట్ ను అందిస్తుంది, దీనిలో ఈ సైట్ నుండి అందుబాటులో ఉన్న అన్ని సమాచారం, పనిముట్లు మరియు సేవలు అందుబాటులో ఉన్నాయి, వినియోగదారుడు, మీ అంగీకారాన్ని అన్ని విధానాలను, పరిస్థితులను, విధానాలను మరియు నోటీసులను ఇక్కడ వివరించారు.

మా సైట్ ను సందర్శించడం ద్వారా/లేదా మాకు నుండి ఏదో కొనుగోలు చేయడం వలన, మీరు మా "సేవను" లో సంప్రదించండి మరియు ఈ క్రింది పదాలను మరియు స్థితిగతులను బంధించటానికి అంగీకరిస్తుంది ("Terms of Service", "Terms"), including those additional terms and conditions and policies referenced ఇందు మరియు/లేదా హైపర్ లింక్ ద్వారా అందుబాటులో ఉంటాయి. ఈ టెర్మిస్ ఆఫ్ సర్వీస్ సైట్ యొక్క అన్ని వినియోగదారులకు వర్తించదు, పరిమితమైన వినియోగదారులు లేకుండా బ్రౌజర్లు, వడ్డీలు, వినియోగదారులు, వర్తకులు, మరియు/లేదా సారూప్యత యొక్క సహాయకులు.

ఈ టెర్మ్స్ ఆఫ్ సర్వీసును జాగ్రతగా చదవండి లేదా మన వెబ్సైట్ ను ఉపయోగించి ముందుగా చదవండి. ఈ సైట్ యొక్క ఏ భాగాన్ని యాక్సెస్ చేయడం లేదా ఉపయోగించడం ద్వారా, మీరు ఈ టెర్మిస్ ఆఫ్ సర్వీస్ ద్వారా బంధించాలని అంగీకరిస్తుంది. ఈ ఒప్పందం యొక్క అన్ని పరికరాల మరియు స్థితిగతులను మీరు అంగీకరిస్తే, అప్పుడు మీరు వెబ్సైట్ ను అందుకోలేకపోవచ్చు లేదా ఏ సేవలను ఉపయోగించకూడదు. ఈ టెర్మిస్ ఆఫ్ సర్వీస్ ఒక అర్పణను పరిగణిస్తే, అంగీకారం ఈ టెర్మ్స్ ఆఫ్ సర్వీస్ కు స్పష్టంగా పరిమితం.

ప్రస్తుత స్టోర్కు చేర్చబడిన ఏదైనా కొత్త ఫీచర్స్ లేదా ఉపకరణాలు కూడా టెర్మిస్ ఆఫ్ సర్వీసుకు లోబడి ఉంటుంది. ఈ పేజీలో ఏ సమయంలోనిది మీరు సర్వీసు యొక్క అత్యంత ప్రస్తుత వెర్షన్ను సమీక్షించగలరు. మనం నవీకరణ, మార్పు లేదా ప్రతిబింబించే ఈ టెర్మ్స్ యొక్క ఏ భాగాన్ని రిజర్వ్ చేయడానికి రిజర్వ్ చేయాలి మరియు మన వెబ్సైటుకు అదనపు /లేదా మార్పులను పోస్ట్ చేయాలి. మార్పులకు ఈ పేజీ పరిశీలన చేయడానికి ఇది మీ బాధ్యత. ఈ మార్పులను అంగీకరిస్తూ ఏదైనా మార్పుల యొక్క పోస్టింగ్ ను అనుసరిస్తూ వెబ్సైట్ లో మీ కొనసాగిన వాడకం లేదా ప్రాప్తి.

సెక్షన్ 1-ఆన్ లైన్ నిల్వలు

ఈ టెర్మ్స్ ఆఫ్ సర్వీసుకు సమ్మతించడం ద్వారా, మీరు మీ రాష్ట్రంలో కనీసం మెజారిటీ లేదా నివాసం యొక్క ప్రదేశంలో కనీసం మెజారిటీ ఉంటాయి, లేదా మీరు మీ రాష్ట్ర లేదా నివాసం యొక్క ప్రదేశంలో అధిక సంఖ్యలో ఉన్నారు మరియు మీరు అనుమతించడానికి మీ అనుమతి మాకు ఇచ్చారు. మీ చిన్న ఆధారాలు ఈ సైట్ ను ఉపయోగించడానికి.

మీరు మా ఉత్పత్తులను ఏదైనా అక్రమ లేదా అధ్యాపక ప్రయోజనం కోసం ఉపయోగించకూడదు లేదా మీరు, సేవలో ఉపయోగంలో, మీ పరిధిలో ఏవిధమైన చట్టాలను ఉల్లంకరిస్తారు (అయితే కాపీరైట్ చట్టాలకు పరిమితం కాదు).

మీరు ఏ పురుగులు లేదా వైరస్ లేదా ఒక వినాశనాత్మక ప్రకృతి యొక్క ఏ కోడ్ను సవరించకూడదు.

టేమ్స్ యొక్క ఏ విధమైన భంగం లేదా అతిక్రమణ మీ సేవలు వెంటనే ముగించడంలో ఫలితం ఉంటుంది.

సెక్షన్ 2-సాధారణ పరిస్థితులు

ఏ సమయంలోనిది ఏదైనా కారణం కోసం ఎవరికైనా సేవను నిరాకరిస్తుంది.

మీరు మీ కంటెంట్ (క్రెడిట్ కార్డు సమాచారం కూడా లేకపోవడం), అన్క్రిప్ట్ చేయబడవచ్చు మరియు (a) వివిధ నెట్వర్క్ల మీద అనుసంధానించబడింది; మరియు (b) అనువర్తిత నెట్వర్క్ లేదా పరికరాలను అనుసంధానించే సాంకేతిక అవసరాలను అనుమతిస్తుంది. క్రెడిట్ కార్డు సమాచారం (క్రెడిట్ కార్డు సమాచారం) ఎల్లప్పుడూ నెట్వర్క్లను దాటేటప్పుడు

మీరు నమోదు చేయడానికి అంగీకరిస్తుంది, నకలు, నకలు, అమ్మకం, రీసెల్ లేదా సేవలో ఏదైనా భాగస్వామ్యం, సేవను ఉపయోగించడం, లేదా సేవకు ప్రాప్తి లేదా ఎటువంటి సంప్రదాయ ద్వారా వెబ్ సైట్ ద్వారా సేవలను అందిస్తుంది, మనం ద్వారా రాసిన అనుమతి లేకుండా.

ఈ ఒప్పందంలో ఉపయోగించే హెచ్చరికలను మాత్రమే సౌలభ్యం కోసం మరియు పరిమితం చేయదు లేదా అంతేకాక ఈ టెర్మ్స్ ను ప్రభావితం చేస్తుంది.

సెక్షన్ 3-శాఖలు, సంపూర్ణ మరియు సమకాలీన సమాచారం

ఈ సైట్ లో లభ్యమయ్యే సమాచారం ఖచ్చితంగా, సంపూర్ణ లేదా ప్రస్తుత కాదు. ఈ సైట్ పై ఉన్న పదార్థాలు సాధారణ సమాచారం కొరకు మాత్రమే అందించబడతాయి మరియు ప్రాథమిక, మరింత నిర్దిష్ట, మరింత పరిపూర్ణ లేదా మరింత సమకాలీన సమాచారం కాకుండా నిర్ణయాలు చేయడానికి ఏకైక ఆధారంగా ఆధారపడకూడదు లేదా ఉపయోగించాలి. ఈ సైట్ పై పదార్థం మీద ఏదైనా ఆధారం మీ సొంత ప్రమాదంలో ఉంది.

ఈ సైట్ కొన్ని చారితరుల సమాచారాన్ని కలిగివుంటుంది. చారిత్రక సమాచారం, తప్పనిసరి, ప్రస్తుత కాదు మరియు మీ రిఫరెన్స్ కొరకు మాత్రమే అందించబడుతుంది. మేము ఏ సమయంలోనిది ఈ సైట్ యొక్క విషయాలను సవరించే హక్కు రిజర్వ్ అయినప్పటికీ, మా సైట్ పై ఏదైనా సమాచారాన్ని నవీకరణ చేయాలనే వాదన లేదు. మీరు మన సైట్ లో మార్పులు మానిటర్ చేయడానికి మీ బాధ్యత అని అంగీకరిస్తుంది.

సెక్షన్ 4-సవరణలు సేవలు మరియు ధరలు

మా ఉత్పత్తుల కోసం ప్రైస్ నోటీసు లేకుండా మార్పుకు లోబడి ఉంటాయి.

ఏ సమయంలోగాని నోటీసు లేకుండా సేవలను (లేదా దాని యొక్క ఏ భాగాన్ని లేదా సారాంశం) ను తిరస్కరిస్తుంది లేదా విరమించుటకు ఏ సమయంలోనిది మేము రిజర్వ్ చేయాలి.

మేము ఏ మార్పిడి, విలువ మార్పు, సస్పెన్షన్ లేదా సర్వీసు యొక్క అనివార్యం కోసం ఏ మూడవ పార్టీకి వదలదు.

SECTION 5-PRODUCTS OR SERVICES (if लागू)

కొన్ని ఉత్పత్తాలు లేదా సేవలు వెబ్ సైట్ ద్వారా ప్రత్యేకంగా ఆన్లైన్ అందుకోవచ్చు. ఈ ఉత్పత్తాలు లేదా సేవలు పరిమిత పరిమాణాలను కలిగి ఉండవచ్చు మరియు తిరిగి లేదా ఎక్స్ఛేంజ్ చేయవచ్చు మన రిటర్న్ విధానం ప్రకారం.

మేము ఆ దుకాణంలో కనిపించే మా ఉత్పత్తుల రంగులు మరియు బొమ్మలను సరిగా ప్రదర్శించే ప్రతి ప్రయత్నం చేశారు. మేము మీ కంప్యూటర్ మానిటర్ యొక్క ప్రదర్శనను ఏ రంగు యొక్క ప్రదర్శనను ఖచ్చితంగా నిర్వచించలేము.

మేము హక్కు రిజర్వ్, కానీ ఏ వ్యక్తి, భౌగోళిక ప్రాంతం లేదా పరిధిలో మా ఉత్పత్తుల లేదా సేవల అమ్మకాలను పరిమితం చేయడానికి, విధించబడలేదు. మేము ఒక కేసు-బైస్ ఆధారంగా ఈ కుడి వ్యాయామం చేయవచ్చు. మేము అర్పించే ఏ ఉత్పత్తాల లేదా సేవల పరిమాణాలను పరిమితం చేయడానికి హక్కు రిజర్వ్. ఉత్పత్తులు లేదా ఉత్పత్తి ప్రాచుర్యం యొక్క అన్ని వర్ణనలు, నోటీసు లేకుండా ఎన్ని సమయాలలో మార్పుకు లోబడి ఉంటాయి, మనం యొక్క అసలు వివక్షత వద్ద. ఏ సమయంలోనిది ఏ ఉత్పత్తానికి విరమించుకునేందుకు మేము రిజర్వ్ చేయాలి. ఈ సైట్ పై చేసిన ఏదైనా ఉత్పత్తి లేదా సేవ కోసం ఏదైనా నిషేధం ఉంది.

మేము ఏ ఉత్పత్తాలు, సేవలు, సమాచారం, లేదా ఇతర పదార్ధాలను కొనుగోలు లేదా పొందిన వస్తువుల యొక్క నాణ్యత మీ అంచనాలను ఎదుర్కొంటున్నా, లేదా సేవలో ఏ దోషాలు సవరించబడతాయి.

సెక్షన్ 6-బిల్లింగ్ మరియు ఖాతా సమాచారం యొక్క స్పష్టత

మీరు మాకు ఏ క్రమం నిరాకరిస్తుంది మేము నిరాకరిస్తుంది హక్కు రిజర్వ్. మేము, మా అరుదుగా వివేచన, పరిమితి లేదా రద్దు పరిమాణాలను ఒక వ్యక్తికి కొనుగోలు, గృహ లేదా వరుస క్రమంలో. ఈ నియంత్రణలు ఒకే వినియోగదారు ఖాతా, అదే క్రెడిట్ కార్డు, మరియు/లేదా ఆదేశాలు ఒకే బిల్లింగ్ మరియు/లేదా షిప్పింగ్ చిరునామాను ఉపయోగించే ఆదేశాలను ఉంచవచ్చు. మేము ఒక క్రమం మార్చడానికి లేదా ఒక క్రమం రద్దు చేయడానికి చేసిన సంఘటనలో, మేము ఈ-మెయిల్ మరియు/లేదా బిల్లింగ్ చిరునామా/ఫోన్ సంఖ్యను సమర్పించిన సమయంలో అందించిన ఈ-మెయిల్ మరియు/లేదా బిల్లింగ్ చిరునామా ద్వారా మీరు తెలియజేయటానికి ప్రయత్నించవచ్చు. మేము నిషేధించే హక్కు లేదా నిషేధం యొక్క హక్కు రిజర్వ్, మా సొల్ విధిలో, డీలర్స్, resellers లేదా పంపిణీదారులు ఉంచబడటానికి కనిపిస్తాయి.

మీరు ప్రస్తుత, పూర్తి మరియు ఖచ్చితమైన కొనుగోలు మరియు మా స్టోర్ వద్ద చేసిన అన్ని కొనుగోలు కోసం ఖాతా సమాచారం అందించడానికి అంగీకరిస్తుంది. మీరు మీ ఖాతా మరియు ఇతర సమాచారం, మీ ఇ-మెయిల్ చిరునామా మరియు క్రెడిట్ కార్డు సంఖ్యలు మరియు expiration తేదీలతో సహా నవీకరణ చేయడానికి అంగీకరిస్తాయి, అందువలన మేము మీ లావాన్లను పూర్తి చేయవచ్చు మరియు అవసరం వంటి మీరు సంప్రదించండి.

సెక్షన్ 7-ఐచ్చిక పనిముట్లు

మేము మీరు మానిటర్ మరియు ఏ నియంత్రణలు మరియు ఇన్పుట్ కలిగి మేము మూడవ-పార్టీ ఉపకరణాలను కలిగి మీరు అందించవచ్చు.

మీరు అంగీకరిస్తుంది మరియు అంగీకరిస్తుంది మేము "as is" మరియు "as available" వంటి ఏ విధమైన వరసలు, ప్రతినిధులు లేదా ఏ విధమైన అనుమతి లేకుండా "అందుబాటే" వంటి ఉపకరణాలను అందిస్తుంది. ఐచ్చిక మూడవ-పార్టీ ఉపకరణాలలోని మీ ఉపయోగం నుండి గాని లేదా సంప్రదించదగిన సామర్ధ్యాన్ని కలిగి ఉండదు.

ఈ సైట్ ద్వారా ఇచ్చే ఐచ్చిక ఉపకరణాల ద్వారా ఏదైనా ఉపయోగం పూర్తిగా మీ సొంత ప్రమాదం మరియు వివరాల వద్ద ఉంది మరియు మీరు సంప్రదాయ మూడవ-పార్టీ ప్రొవైడర్ (లు) ద్వారా అందించబడే పదాలను మీరు మరియు ఆమోదించినట్లు నిర్వచించాలి.

మేము కూడా, భవిష్యంతంలో, వెబ్ సైట్ ద్వారా కొత్త సేవలను మరియు/లేదా లక్షణాలను అందిస్తాయి (including, the release of new tools and resources). ఇటువంటి కొత్త లక్షణాలు మరియు/లేదా సేవలు కూడా ఈ టెర్మ్స్ ఆఫ్ సర్వీసులకు లోబడి ఉంటుంది.

సెక్షన్ 8-మూడవ-పార్టీ లింకులు

మా సర్వీస్ ద్వారా లభించే కొన్ని సారాంశం, ఉత్పత్తాలు మరియు సేవలు మూడవ-పార్టీల నుండి పదార్థాలను చేస్తాయి.

ఈ సైట్ పై మూడవ-పార్టీ లింకులు మనకు అనుసంధానించని మూడవ-పార్టీ వెబ్సైట్లకు నేరుగా ఉండవచ్చు. విషయం లేదా సవరణను పరిశీలించడం లేదా పరిశీలించే బాధ్యత లేకపోవడం మరియు ఏదైనా మూడవ-పార్టీ పదార్థాలు లేదా వెబ్సైట్లకు ఏ విధమైన సామర్ధ్యం లేదా బాధ్యత లేకపోవడం మరియు ఏ ఇతర పదార్థాలు, ఉత్పత్తాలు లేదా సేవలు లేవు. మూడవ పార్టీలు.

ఏదైనా మూడవ-పార్టీ వెబ్సైట్లతో అనుసంధానం చేయబడిన వస్తువుల, సేవలు, వనరులు, సారూప్యత లేదా ఇతర లావాదేవీల కొనుగోలు లేదా వినియోగానికి సంబంధించిన ఏ హాని లేదా నష్టాలకు సంబంధం లేదు. మూడవ-పార్టీ యొక్క విధానాలను మరియు ఆచారాలు జాగ్రతగా సమీక్షించండి మరియు మీరు ఏదైనా సంచలనం చేయడానికి ముందు వాటిని గ్రహించండి. మూల-పార్టీ ఉత్పత్తాల గురించి సంపదలు, వాదనలు, లేదా ప్రశ్నలు, మూడవ-పార్టీకి దర్శకత్వం వహించాలి.

సెక్షన్ 9-వినియోగదారు వ్యాఖ్యలు, ప్రతిస్పందన మరియు ఇతర సబ్వేషన్లను

మా అభ్యర్ధన వద్ద, మీరు కొన్ని ప్రత్యేక అనుమతులను (ఉదాహరణకు పోటీ ఎంట్రీలను) పంపుతారు లేదా మాకు నుండి అభ్యర్ధన లేకుండా మీరు సృజనాత్మక ఆలోచనలు, సూచనలు, ప్రణాళాలు, లేదా ఇతర పదార్థాలను పంపండి, ఆన్లైన్ ద్వారా, మెయిల్ ద్వారా, పోస్ట్ మెయిల్ ద్వారా, లేదా లేకపోతే పంపండి. (సంప్రదాయ, 'వ్యాఖ్యలు'), మీరు అంగీకరిస్తాయి, మనం ఏ సమయంలోనిది, నిషేధం లేకుండా, ఎడిట్, కాపీ, ప్రచురణ, పంపిణీ, అనువదించండి మరియు అంతేకాకుండా మీరు మాకు ముందుకు వచ్చే ఏ మాధ్యమంలో ఏ మాధ్యమంలో ఉపయోగించండి. మేము ఉన్నాయి మరియు విశ్వాసం యొక్క ఏ వ్యాఖ్యలు నిర్వహించడానికి (1) ఏ విధమైన వ్యాఖ్యలు నిర్వహించబడింది; (2) ఏ వ్యాఖ్యలకు నష్టపరిహారం చెల్లించింది; లేదా (3) ఏ వ్యాఖ్యలకు స్పందించాలి.

మనము కావచ్చు, కానీ మేము మా తదుపరి వివేచనలో నిర్ణయించిన విషయము, మానిటర్, ఎడిటో లేదా తొలగించదగిన విషయము లేకపోతే, అనివార్యము, ఆకస్మికత, లాభకరమైన, అపకీర్తి, శారీరక, అన్వేషణలు, అపోష్యము లేదా లేకపోతే ఏ పార్టీ యొక్క బుధులు ఉల్లంగిస్తారు. ఆస్తి లేదా ఈ టెర్మిస్ ఆఫ్ సర్వీస్.

మీరు మీ వ్యాఖ్యలు కాపీరైట్, ట్రేడ్మార్క్, గోప్యత, వ్యక్తిత్వం లేదా ఇతర వ్యక్తిగత లేదా యాజమాన్య హక్కు సహా ఏ మూడవ పార్టీ యొక్క ఏ హక్కు ఉల్లంకించరాదు అని అంగీకరిస్తుంది. మీరు మరింత అంగీకరిస్తూ, మీ వ్యాఖ్యలు libelous లేదా లేకపోవడం లేకపోవడం, అసహ్యత లేదా భ్రమణ పదార్థాలను కలిగివుంటుంది, లేదా ఏ కంప్యూటర్ వైరస్ లేదా ఇతర మల్వేర్ కలిగి ఉండదు, ఏ విధంగా సర్వీస్ యొక్క ఆపరేషన్ లేదా ఏ సంబంధిత వెబ్సైట్ ను ప్రభావితం చేయవచ్చు. మీరు ఒక అబద్ధమైన ఈ-మెయిల్ చిరునామా ఉపయోగించకపోవచ్చు, మీ కన్నా ఇతర ఎవరైనా, లేదా మరొకరు మనం లేదా మూడవ-పార్టీలు ఏ వ్యాఖ్యల ఉద్దేశ్యము. మీరు తయారు చేయబడిన ఏ వ్యాఖ్యానాలకు మరియు వారి సవరణను మీరు ఖచ్చితంగా ఉంటాయి. మేము ఏ విధమైన బాధ్యత తీసుకొని లేదు మరియు మీరు లేదా ఏ మూడవ పార్టీ చే పోస్ట్ చేయబడిన ఏ వ్యాఖ్యలు.

సెక్షన్ 10-వ్యక్తిగత సమాచారం

స్టోర్ ద్వారా వ్యక్తిగత సమాచారం యొక్క మీ ఉపాధి మా ప్రైవేసీ విధానం ద్వారా అధిగమించబడుతుంది. మా ప్రీవేసీ విధానం వీక్షించడానికి.

సెక్షన్ 11-దోషాలు, అస్పష్టత మరియు ఆమ్లాలు

అప్పుడాయన మన సైతం లేదా సేవలో సమాచారం ఉండవచ్చు లేదా టైపుగ్రాఫికల్ దోషాలు, అస్పష్టత లేదా ఆమ్లాలు కలిగి ఉండవచ్చు, ఇది ఉత్పత్తి విశిష్టత, ప్రాచుర్యం, ప్రచారం, ప్రొడక్షన్స్, ఉత్పత్తి షిప్పింగ్ ఆరోపణలు, ట్రాన్సిట్ రెట్లు మరియు లభ్యత మేము ఎటువంటి దోషాలు, అస్పష్టత లేదా ఆమోదాలను సరిచేయడానికి హక్కు రిజర్వ్ చేయబడతాయి, మరియు సేవలో లేదా ఏ సంబంధిత వెబ్సైట్లో సమాచారం లేదా ఏ విషయానికి ముందు నోటీసు లేకుండా ఉంటే ఏ సమయంలోనైనా సమాచారం లేదా సమాచార సమాచారం లేదా రద్దు ఆదేశాలు లేదా ఆదేశాలు రద్దు చేయబడతాయి. మీ క్రమం సమర్పించింది).

మేము సర్వీసులో లేదా ఏ సంబంధిత వెబ్సైట్ లో సమాచారాన్ని నమోదు చేయడానికి లేదా స్పందించటానికి ఏ విధేయత లేదు, పరిమితం లేకుండా, ప్రాచుర్యం లేని సమాచారం, చట్టం ద్వారా అవసరం తప్ప. సర్వీసులో లేదా ఏ సంబంధిత వెబ్సైటులో ఎటువంటి నిర్దిష్ట నవీకరణ లేదా నిరసన తేదీ లేదు, సర్వీసులో లేదా ఏ సంబంధిత వెబ్సైటులో అన్ని సమాచారం మార్చబడింది/నవీకరణ చేయబడిందని సూచించాలి.

సెక్షన్ 12-నిషేధించబడిన ఉపయోగాలు

ఇతర నిషేధాలు (terms of Service) లో ఏర్పడిన ఇతర నిషేధాలు, మీరు సైట్ లేదా దాని సారాంశాలను ఉపయోగించడం నుండి నిషేధించబడతాయి: (a) ఏదైనా అన్యాయమైన ఉద్దేశాలకు (b) ఇతరులను నిర్వహించడానికి లేదా ఏ విధమైన అన్యాయమైన చర్యలలో పాల్పడింది; (c) ఏదైనా ఉల్లంకించటానికి అంతర్జాతీయ, ఫెడరల్, ప్రాదేశిక లేదా రాష్ట్ర నిబంధనలు, నియమాలు, చట్టాలు లేదా స్థానిక న్యాయస్థానాలు; (d) మన බුද්ධිవిక లక్షణ హక్కులను లేదా ఇతరుల యొక్క అధ్యాపక లక్షణ హక్కులను ఉల్లంకించడం; (ఉదా) హార్స్, దుర్వినియోగం, హాని, డబ్బు, స్లండర్, అదృశ్యం, భయానక, లేదా వేర్వేరు ఆధారిత లింగ, లైంగిక ఆచరణం, మతం, జాతి, జాతి, యుగం, జాతీయ ఉద్దేశం, లేదా అవగాహన, (f) అబద్ధం లేదా తప్పనిసరి సమాచారం అందిస్తుంది; (g) వైరస్లను అప్లోడ్ చేయడానికి లేదా సంప్రదించటానికి లేదా సంప్రదాయ లేదా ఆపరేషన్ లేదా ఆపరేషన్ లేదా ఆపరేషన్ లేదా ఆపరేషన్ లేదా ఆపరేషన్ ప్రభావితం చేస్తాయి. సర్వీస్ లేదా ఏ సంబంధిత వెబ్సైట్, ఇతర వెబ్సైట్, లేదా ఇంటర్నెట్; (h) ఇతరుల యొక్క వ్యక్తిగత సమాచారాన్ని సేకరించడం లేదా ట్రాక్ చేయబడింది; (i) స్పామ్, ఫిష్, pహాని, pretext, స్పైడర్, క్రోల్, లేదా scबलात्कार; (j) ఏదైనా ఆమోదము లేదా అధ్యాపక ప్రయోజనం కోసం; లేదా (k) జోడించడానికి లేదా సర్వీసు లేదా ఏ సంబంధిత వెబ్సైట్, ఇతర వెబ్సైట్ లేదా ఇంటర్నెట్ యొక్క భద్రతా లక్షణాలను సున్నతి చేయాలి. మేము నిషేధించిన వాడుకలో ఏదైనా ఉల్లంకించడం కోసం సేవ్ లేదా ఏ సంబంధిత వెబ్సైట్ యొక్క మీ వినియోగాన్ని తిరస్కరిస్తుంది.

సెక్షన్ 13-అసలు వాతావరణం; సామర్ధ్యాన్ని పరిమితం

మా సేవ యొక్క మీ ఉపయోగం అణచివేత, సమకాలీన, సురక్షిత లేదా దోషం-ఉచితంగా ఉంటుంది.

సేవ ఉపయోగం నుండి పొందవచ్చు ఫలితాలు ఖచ్చితంగా లేదా విశ్వసనీయంగా ఉంటుంది అని మేము వరసగా లేదు.

మీరు సమయం నుండి సమయం నుండి మేము నివేదిక సమయం కోసం సేవలను తొలగించవచ్చు లేదా ఏ సమయంలో సేవను రద్దు చేయవచ్చు, మీకు నోటీసు లేకుండా.

మీరు స్పష్టంగా అంగీకరిస్తుంది, లేదా ఉపయోగించడానికి మీ ఉపయోగం, సేవ మీ ఒక్కొక ప్రమాదంలో ఉంది. సేవల ద్వారా మీరు అందించిన సేవలు మరియు అన్ని ఉత్పత్తులను మరియు సేవలను అందిస్తుంది (మనం ద్వారా స్పష్టంగా పేర్కొన్నట్లు తప్ప) 'as is' and 'as available' for your use, without any representation, warranties or conditions of any kind, either express or మినహాయించి, అన్ని తగిన వారసత్వాలు లేదా వాణిజ్య సంబంధాలు, సరఫరాల నాణ్యత, ఒక ప్రత్యేక ప్రయోజనం, దుర్విత, టైటిల్, మరియు అన్-ఇన్-ఇన్ఫర్మిమెంట్కు గురయ్యారు.

ఏ సందర్భంలో కెనడా వర్చ్యువల్ ఆఫీస్, మా డైరెక్టర్లు, అధికారులు, ఉద్యోగులు, అనుబంధాలు, ఏజెంట్లు, కాంట్రాక్టర్లు, ఇంటర్నేషన్లు, పరికరాల, సేవా ప్రొవైడర్లు లేదా లైసెన్స్లు ఏదైనా గాయం, నష్టం, పలువురు లేదా ఏదైనా ప్రత్యక్ష, అన్వేషణ, పునరావాసులు, ప్రత్యేకత, లేదా ఏ విధమైన దండయాత్ర, పరిమితి లేకుండా లాభాలను కోల్పోవడం, కోల్పోయిన ఆదాయాన్ని కోల్పోవడం, కోల్పోవడం, డేటా నష్టం, ప్రతిబింబన ఖర్చులు, లేదా ఏ విధమైన నష్టాలు, కాంట్రాక్టులో ఆధారపడి, టార్ట్ (నష్టపరిచయం), కఠినమైన వసతి లేదా లేకపోవడం, సేవలు ఉపయోగించి ఏ విధమైన సేవలు లేదా ఏ ఉత్పత్తిలో మీ ఉపయోగం నుండి ఉత్పత్తి చేయబడతాయి. లేదా ఏ విధమైన లేదా ఏ విధమైన విషయంలోనిది, ఏ విధమైన విషయంలోగాని, ఏ విధమైన నష్టం లేదా నష్టం లేదా ఏ విధమైన నష్టం లేదా నష్టం లేదా నష్టం వంటి ఏ విధమైన నష్టం లేదా నష్టం లేదా ఏ విధమైన నష్టం లేదా ఏ విధమైన విషయంలోనయినా ఏ విధంగా సంభవిస్తుంది. (లేదా ఉత్పత్తి) పోస్ట్, ప్రసారం, లేదా లేకపోతే సేవల ద్వారా లభ్యమవుతుంది, అయినా వారి సామాన్య సలహా కూడా. ఎందుకంటే కొన్ని రాష్ట్రాలు లేదా న్యాయశాస్త్రం ఎక్స్లోక్స్ను లేదా సంప్రదాయ నష్టాలకు అనుగుణమైన లేదా పరిమితం అనుమతిస్తుంది, ఇటువంటి రాష్ట్రాలు లేదా న్యాయవ్యవస్థలలో, మన दायित्व చట్టం ద్వారా అనుమతించబడే అత్యధిక పరిమితంగా ఉంటుంది.

సెక్షన్ 14-ఇండెంఫికేషన్

మీరు అన్వేషించటానికి అంగీకరిస్తుంది, మరియు హార్మోలెస్ కెనడా వర్చ్యువల్ ఆఫీస్ మరియు మా తల్లిదారు, సబ్సిడీరీలు, అనుబంధాలు, భాగస్వాములు, అధికారులు, డైరెక్టర్లు, ఏజెంట్లు, కాంట్రాక్టర్లు, లైసెన్సు, సేవా ప్రొవైడర్లు, ఉపనికరాల, పరికరాల, ఇంటర్నేషన్స్ మరియు ఉద్యోగులు, హార్మోనిలు ఏ విధమైన లేదా డిమాండ్ నుండి, ఏ మూడో-పార్టీచే చేయబడిన లేదా అర్ధం వలన ఏ మూడో-పార్టీచే చేయబడిన లేదా మీరు ఏ చట్టం లేదా ఒక చట్టం యొక్క మీ అతిక్రమణ లేదా ఒక చట్టం యొక్క హక్కుల యొక్క భంగం యొక్క భంగం వలన, ఏ మూడవ-పార్టీచే చేయబడింది; మూడవ-పార్టీ.

సెక్షన్ 15-తీవ్రత

ఈ విధమైన సేవల యొక్క ఏ విధమైన ఏ విధమైన సేవలు నిర్దేశించబడిందని నిశ్చయించుకొనే సంఘటనలో, ఈ విధమైన నిధులు అమలు చేయబడతాయి, ఈ విధమైన నిర్దిష్టత చట్టం ద్వారా అనుమతించబడతాయి, మరియు అమలు చేయబడిన భాగస్వామ్యాన్ని విమోచించబడతాయి. ఈ టెర్మ్స్ ఆఫ్ సర్వీస్ నుండి తీవ్రంగా ఉండటానికి, ఇటువంటి నియామకం ఏ ఇతర ఇతర వసతుల వాదన మరియు ప్రత్యామ్నాయ ప్రభావాన్ని ప్రభావితం చేయదు.

సెక్షన్ 16-ముగించడం

ముగించదగిన పార్టీల యొక్క నిరసనలు మరియు సామర్ధ్యాలు అన్ని ప్రయోజనాల కోసం ఈ ఒప్పందం యొక్క ముగించడంలో నివారించబడతాయి.

ఈ టెర్మిస్ ఆఫ్ సర్వీస్ సమర్థవంతంగా మరియు మీరు లేదా మాకు ద్వారా ముగిసే వరకు సమర్థవంతంగా ఉంటాయి. మీరు ఇక మా సేవలు ఉపయోగించడానికి ఇక కోరుకుంటున్నారో, లేదా మీరు మా సైట్ ఉపయోగించడం మాదిరిగానే మీరు ఇక ఏ సమయంలో ఈ టెర్మ్స్ ఆఫ్ సేవను ముగించవచ్చు.

మన ఏకైక తీర్పులో మీరు విఫలమవుతుంటే, లేదా మీరు విఫలమవుతుందని, ఈ టెర్మ్స్ ఆఫ్ సర్వీస్ యొక్క ఏ పదం లేదా వివరాన్ని అనుమతిస్తూ, మేము కూడా ఈ ఒప్పందం ఏ సమయంలోనైనా నోటీసు లేకుండా ముగించుకోవచ్చు మరియు మీరు అన్ని మొత్తాలకు అనుమతినిచ్చి ఉంటుంది మరియు ముగించదగిన తేదీ, మరియు/లేదా ఆ ప్రకారం మీరు మా సేవలు (లేదా దాని ఏ భాగంలో) కు మీరు ప్రవేసన నిరాకరిస్తారు.

సెక్షన్ 17-మొత్తం ఒప్పందం

మనం అభ్యసించడం లేదా అమలు చేయడానికి విఫలం లేదా ఈ ధర్మ సేవల యొక్క ఏ హక్కు లేదా प्रावधानను అమలు చేయడానికి ఇటువంటి కుడి లేదా సదుపాయము యొక్క వ్యాయామం కావు.

ఈ సైన్యం యొక్క ఈ టెర్మ్స్ మరియు ఏ విధానాలైనా లేదా నిర్వహణ నియమాలు ఈ సైట్ లో లేదా సేవకు గౌరవంగా మరియు మీరు మరియు మాకు మధ్య మొత్తం ఒప్పందం మరియు అవగాహన మరియు సర్వీసు యొక్క మీ వినియోగాన్ని నిర్వచించింది, ఏ ముందు లేదా సమకాలీన ఒప్పందాలు సమాచార ప్రస్తావనలు, సమాచార మరియు ప్రస్తావనలు, మీరు మరియు మాకు మధ్య, మీరు మరియు మనకు మధ్య (including, but not limited to, any क़बल සංස්කරණය of the Terms of Service).

ఈ టెర్మిస్ ఆఫ్ సర్వీస్ యొక్క భావనలో ఏదైనా అన్వేషణలు డ్రాఫ్టింగ్ పార్టీకి వ్యతిరేకంగా సంభవిస్తుంది.

సెక్షన్ 18-శాసన చట్టం

ఈ విధమైన సేవలు మరియు ఏ ప్రత్యేక ఒప్పందాలు ద్వారా మీరు సేవలను అందిస్తుంది మరియు 3701 లెక్స్ట్రో బౌలార్డ్ పశ్చిమ #48537అనుగుణంలో, టోరంటో, ON, M8W4Y6, కెనడా చట్టాలకు అనుగుణించబడతాయి.

సెక్షన్ 19-సేవలకు మార్పులు

ఈ పేజీలో ఏ సమయంలోనిది మీరు సర్వీసు యొక్క అత్యంత ప్రస్తుత వెర్షన్ను సమీక్షించగలరు.

మేము హక్కు, మా అరుదుగా వివరాల వద్ద, నవీకరణ, మార్పు లేదా ప్రతిబింబించే ఈ టెర్మ్స్ యొక్క ఏ భాగాన్ని సేవలను పోస్టింగ్ ద్వారా మరియు మన వెబ్సైట్లో మార్పులు చేస్తాయి. మార్పుల కోసం మన వెబ్ సైట్ ను పరిశీలించడానికి ఇది మీ బాధ్యత. మా వెబ్సైట్ లేదా సర్వీసుకు అనుగుణమైన సేవలు ఈ మార్పులను అంగీకరిస్తుంది.

సెక్షన్ 20-సంప్రదాయ సమాచారం

సర్వీసు యొక్క టెర్మ్స్ గురించి ప్రశ్నలు మాకు [email protected] వద్ద పంపవలసి ఉంటుంది [email protected]

లాంగ్-టెర్రమ్ డిస్కౌంటులు అందుబాటులో ఉన్నాయి.

రిజిస్టర్