Logo Kanady Virtual Office

Warunki świadczenia usług

Canada Virtual Office TERMS OF SERVICE

----

PRZEGLĄD

Ta strona internetowa jest obsługiwana przez Canada Virtual Office. W całym serwisie terminy "my", "my" i "nasz" odnoszą się do Kanady Virtual Office. Kanada Virtual Office oferuje tę stronę internetową, w tym wszystkie informacje, narzędzia i usługi dostępne z tej strony do Ciebie, użytkownika, warunkowane po akceptacji wszystkich warunków, warunki, polityki i uwagi podane tutaj.

Odwiedzając naszą stronę i/lub kupując coś od nas, angażujesz się w naszą "Usługę" i wyrażasz zgodę na wiązanie się przez następujące warunki ("Warunki świadczenia usług", "Warunki"), w tym te dodatkowe warunki i zasady, do których odnosi się odniesienie W niniejszym dokumencie lub jest dostępny przez odsyłacz hipertekstowy. Niniejsze warunki świadczenia usług mają zastosowanie do wszystkich użytkowników serwisu, w tym bez ograniczeń użytkowników, którzy są przeglądarkami, sprzedawcami, klientami, handlowcami i/lub kontrybutorami treści.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszym Regulaminem Serwisu przed uzyskanym dostępem do naszej strony internetowej lub Uzyskując dostęp do dowolnej części serwisu lub korzystając z niej, Użytkownik wyraża zgodę na to, że jest związany niniejszymi Warunkami Świadczenia Usług. Jeśli nie zgadzasz się na wszystkie warunki tej umowy, to możesz nie uzyskać dostępu do strony internetowej ani korzystać z jakichkolwiek usług. Jeśli niniejsze Warunki Usług są uważane za ofertę, akceptacja jest wyraźnie ograniczona do niniejszych Warunków.

Wszelkie nowe funkcje lub narzędzia, które są dodawane do bieżącego sklepu, podlegają również Warunkom świadczenia usług. W każdej chwili na tej stronie można dokonać przeglądu najbardziej aktualnej wersji Warunków Serwisu. Zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji, zmiany lub wymiany dowolnej części niniejszego Regulaminu przez zamieszczanie aktualizacji i/lub zmian na naszej stronie internetowej. Należy okresowo sprawdzać tę stronę pod kątem zmian. Dalsze korzystanie z witryny internetowej lub dostęp do niej po wprowadzeniu jakichkolwiek zmian stanowi akceptację tych zmian.

SEKCJA 1-SKLEP INTERNETOWY TERMS

Zgadzając się na niniejsze warunki świadczenia usług, reprezentujesz, że jesteś co najmniej wiekiem większości w swoim kraju lub prowincji zamieszkania, albo że jesteś wiekiem większości w swoim kraju lub prowincji zamieszkania i dałaś nam swoją zgodę na dopuszczenie wszelkie osoby pozostający na utrzymaniu w związku z korzystaniem z tego serwisu.

Użytkownik nie może korzystać z naszych produktów w celach niezgodnych z prawem lub nieautoryzowanym celem ani nie może, w związku z korzystaniem z Serwisu, naruszać wszelkie prawa obowiązujące w danej jurysdykcji (w tym, ale nie ograniczając się do prawa autorskiego).

Nie wolno przekazywać żadnych robaków ani wirusów, ani żadnego kodu o charakterze destrukcyjnym.

Naruszenie lub naruszenie któregokolwiek z Warunków skutkować będzie natychmiastowym zakończeniem świadczenia Usług.

SEKCJA 2-WARUNKI OGÓLNE

Zastrzegamy sobie prawo do odmowy usługi dla każdego z jakiegokolwiek powodu w dowolnym momencie.

Użytkownik rozumie, że Twoja treść (nie zawierająca informacji o karcie kredytowej) może być przenoszona bez szyfrowania i obejmuje (a) transmisje w różnych sieciach; oraz b) zmiany w zakresie zgodności i dostosowania do wymagań technicznych łączących sieci lub urządzenia. Informacje o karcie kredytowej są zawsze szyfrowane podczas przesyłania za pośrednictwem sieci.

Użytkownik wyraża zgodę na to, aby nie powielać, powielać, kopiować, sprzedawać, odsprzedawać ani wykorzystywać jakiejkolwiek części Serwisu, korzystania z Serwisu, czy też dostępu do Serwisu lub jakichkolwiek kontaktów na stronie internetowej, za pośrednictwem której usługa jest świadczona, bez wyraźnego pisemnego zezwolenia przez nas.

Pozycje użyte w tej umowie są uwzględnione wyłącznie dla wygody użytkownika i nie będą ograniczać ani w inny sposób wpływać na warunki niniejszych Warunków.

SEKCJA 3-DOKŁADNOŚĆ, KOMPLETNOŚĆ I AKTUALNOŚĆ INFORMACJI

Nie ponosimy odpowiedzialności, jeśli informacje udostępnione na tej stronie nie są dokładne, kompletne lub aktualne. Materiały zawarte w niniejszym serwisie są udostępniane wyłącznie w celach informacyjnych i nie powinny być wykorzystywane jako wyłączne podstawy do podejmowania decyzji bez konsultacji z podstawowymi, dokładniejsze, pełniejsze lub bardziej aktualne źródła informacji. Wszelkie uzależnienia od materiału na tej stronie są na własne ryzyko.

Serwis ten może zawierać pewne informacje historyczne. Informacje historyczne, koniecznie, nie są aktualne i są udostępniane wyłącznie w celach informacyjnych. Zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji zawartości tego serwisu w dowolnym momencie, ale nie mamy obowiązku aktualizowania jakichkolwiek informacji na naszej stronie. Zgadzasz się, że to Twoja odpowiedzialność za monitorowanie zmian na naszej stronie.

SEKCJA 4-ZMIANY W ZAKRESIE USŁUG I CEN

Ceny dla naszych produktów mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Zastrzegamy sobie prawo w każdej chwili do zmiany lub przerwania Serwisu (lub jakiejkolwiek jego części lub treści) bez powiadomienia w dowolnym momencie.

Nie ponosimy odpowiedzialności wobec Ciebie ani wobec osób trzecich za jakiekolwiek zmiany, zmiany cen, zawieszenie lub zaprzestanie świadczenia Usługi.

SEKCJA 5-PRODUKTY LUB USŁUGI (jeśli dotyczy)

Niektóre produkty lub usługi mogą być dostępne wyłącznie online za pośrednictwem strony internetowej. Te produkty lub usługi mogą mieć ograniczone ilości i podlegają zwrocie lub wymianie tylko zgodnie z naszą Polityką Zwrotu.

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby jak najdokładniej wyświetlić kolory i obrazy naszych produktów, które pojawiają się w sklepie. Nie możemy zagwarantować, że monitor Twojego komputera będzie wyświetlany w dowolnym kolorze.

Zastrzegamy sobie prawo, ale nie są zobligowane, aby ograniczyć sprzedaż naszych produktów lub usług do jakiejkolwiek osoby, regionu geograficznego lub jurysdykcji. Możemy korzystać z tego prawa w poszczególnych przypadkach. Zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia ilości wszelkich produktów lub usług, które oferujemy. Wszystkie opisy produktów lub cen produktów mogą ulec zmianie w każdej chwili bez uprzedzenia, według wyłącznej uznania. Zastrzegamy sobie prawo do przerwania jakiegokolwiek produktu w dowolnym momencie. Wszelkie oferty na dowolny produkt lub usługę wykonane na tej stronie są nieważne gdzie jest zabronione.

Nie gwarantujemy, że jakość jakichkolwiek produktów, usług, informacji lub innych materiałów zakupionych lub uzyskanych przez Ciebie będzie spełniała Państwa oczekiwania, bądź że wszelkie błędy w Serwisie zostaną poprawione.

SEKCJA 6-DOKŁADNOŚĆ ROZLICZEŃ I INFORMACJI O RACHUNKACH

Zastrzegamy sobie prawo do odmowy jakiegokolwiek zamówienia, które z nami stawiasz. Możemy, według naszego wyłącznego uznania, ograniczyć lub anulować zakupione ilości na osobę, na gospodarstwo domowe lub na zamówienie. Ograniczenia te mogą obejmować zamówienia złożone przez lub pod tym samym kontem klienta, taką samą kartę kredytową i/lub zamówienia, które korzystają z tego samego adresu do faktury i/lub adresu dostawy. W przypadku, gdy dokonamy zmiany lub anulujemy zamówienie, możemy próbować powiadomić Cię poprzez kontakt mailowy i/lub adres rozliczeniowy/numer telefonu podany w chwili składania zamówienia. Zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia lub zakazania nakazów, które w naszym wyłącznym orzeczeniu wydają się być wprowadzane przez dealerów, reselerów lub dystrybutorów.

Wyrażasz zgodę na udostępnianie aktualnych, kompletnych i dokładnych informacji o zakupie i koncie dla wszystkich zakupów dokonanych w naszym sklepie. Użytkownik zobowiązuje się niezwłocznie aktualizować swoje konto i inne informacje, w tym adres e-mail oraz numery kart kredytowych i dat ważności, tak abyśmy mogli wypełnić Twoje transakcje i skontaktować się z Tobą w razie potrzeby.

SEKCJA 7-NARZĘDZIA FAKULTATYWNE

Możemy zapewnić Ci dostęp do narzędzi innych firm, nad którymi ani nie monitorujemy, ani nie mamy kontroli ani wejścia.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że zapewniamy dostęp do takich narzędzi "tak jak jest" i "w miarę dostępności" bez żadnych gwarancji, oświadczeń lub warunków w jakimkolwiek rodzaju i bez żadnych potwierdzania. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności wynikającej z używania opcjonalnych narzędzi innych firm lub związanych z korzystaniem z nich.

Korzystanie przez Ciebie z opcjonalnych narzędzi oferowanych przez serwis jest całkowicie na własne ryzyko i dyskrecję, a użytkownik powinien mieć pewność, że użytkownik zna i akceptuje warunki, na jakich narzędzia są dostarczane przez odpowiedniego (-ych) dostawcę (-ów) innych firm.

Możemy również, w przyszłości, oferować nowe usługi i/lub funkcje za pośrednictwem strony internetowej (w tym, wydanie nowych narzędzi i zasobów). Takie nowe funkcje i/lub usługi również podlegają niniejszemu Warunkom Świadczenia Usług.

SEKCJA 8-LINKI ZEWNĘTRZNE

Niektóre treści, produkty i usługi dostępne za pośrednictwem naszej Serwisu mogą zawierać materiały pochodzące od osób trzecich.

Linki zewnętrzne na tej stronie mogą kierować do stron trzecich stron internetowych, które nie są stowarzyszone z nami. Nie jesteśmy odpowiedzialni za badanie lub ocenę treści lub dokładności i nie gwarantuje i nie ponoszą żadnej odpowiedzialności lub odpowiedzialności za jakiekolwiek materiały lub strony innych firm, lub jakichkolwiek innych materiałów, produktów, lub usług z strony trzecie.

Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub szkody związane z zakupem lub korzystaniem z towarów, usług, zasobów, treści lub jakichkolwiek innych transakcji dokonywanych w związku z wszelkimi stronami internetowymi innych firm. Należy dokładnie zapoznać się z strategiami i praktykami osób trzecich i upewnić się, że zostały one zrozumiane przed zaangażowaniu się w jakąkolwiek transakcję. Reklamacje, roszczenia, wątpliwości lub pytania dotyczące produktów innych firm powinny być kierowane na stronę trzecią.

SEKCJA 9-UWAGI UŻYTKOWNIKÓW, OPINIE I INNE UWAGI

Jeśli na naszą prośbę wysyłasz pewne konkretne zgłoszenia (na przykład wpisy w konkursie) lub bez żądania od nas wysyłają Państwo kreatywne pomysły, propozycje, propozycje, plany lub inne materiały, czy to online, za pośrednictwem poczty elektronicznej, pocztą pocztową, czy też w inny sposób (łącznie, "komentarze"), zgadzasz się, że możemy, w każdej chwili, bez ograniczeń, edytować, kopiować, publikować, rozpowszechniać, tłumaczyć i w inny sposób używać w każdym medium żadnych komentarzy, które do nas przekazać. Jesteśmy i nie jesteśmy zobowiązani (1) do utrzymania jakichkolwiek uwag w tajemnicy; (2) zapłaty odszkodowania za wszelkie uwagi; lub (3) udzielenia odpowiedzi na wszelkie uwagi.

Możemy, ale nie mieć obowiązku, monitorować, edytować lub usuwać treści, które określamy w naszym wyłącznym dyskrecji są niezgodne z prawem, obraźliwe, zagrażające, libelous, zniesławiające, pornograficzne, obsceniczne lub w inny sposób obiektywne lub naruszające intelektualne którejkolwiek ze stron nieruchomość lub niniejsze Warunki świadczenia usług.

Użytkownik zgadza się, że Twoje uwagi nie naruszą prawa jakiejkolwiek osoby trzeciej, w tym praw autorskich, znaków towarowych, prywatności, osobowości lub innych osobistych lub prawnie zastrzeżonych praw. Użytkownik wyraża również zgodę na to, że Państwa uwagi nie będą zawierały libelnych ani innych niezgodnych z prawem, materiałów ściernych ani nieprzyzwoitych, ani też nie zawierają jakiegokolwiek wirusa komputerowego lub innego złośliwego oprogramowania, które w jakikolwiek sposób mogłyby mieć wpływ na działanie Serwisu lub jakiejkolwiek powiązanej strony internetowej. Możesz nie używać fałszywego adresu e-mail, udawać kogoś innego niż sam siebie, lub w inny sposób wprowadzać nas w błąd lub osoby trzecie co do pochodzenia jakichkolwiek komentarzy. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie uwagi, które dokonujesz i ich dokładność. Nie ponosimy odpowiedzialności i nie ponosimy odpowiedzialności za wszelkie komentarze opublikowane przez Ciebie lub jakiekolwiek osoby trzecie.

SEKCJA 10-DANE OSOBOWE

Twoje podanie danych osobowych przez sklep jest regulowane przez naszą Politykę Prywatności. Aby wyświetlić naszą Politykę Prywatności.

SEKCJA 11-BŁĘDY, NIEŚCISŁOŚCI I WYJAZDY

Sporadycznie mogą być informacje na naszej stronie lub w Serwisie, które zawierają błędy typograficzne, nieścisłości lub pominięcia, które mogą dotyczyć opisów produktów, cen, promocji, ofert, opłat za dostawę produktów, terminów przejazdu i dostępność. Zastrzegamy sobie prawo do korekty wszelkich błędów, nieścisłości lub zaniechań, a także do zmiany lub aktualizacji informacji lub anulowania zamówień, jeśli jakiekolwiek informacje w Serwisie lub na jakiejkolwiek powiązanej stronie internetowej są niedokładne w dowolnym momencie bez uprzedniego powiadomienia (w tym po złożyć zamówienie).

Nie zobowiązujemy się do aktualizacji, zmiany lub wyjaśnienia informacji w Serwisie lub na jakiejkolwiek powiązanej stronie internetowej, w tym bez ograniczeń, informacji o cenach, z wyjątkiem wymaganych przepisami prawa. W celu wskazania, że wszystkie informacje w Serwisie lub na jakiejkolwiek powiązanej stronie internetowej zostały zmodyfikowane lub zaktualizowane, nie należy podawać żadnej określonej daty aktualizacji ani odświeżania, które zostały zastosowane w Serwisie ani na żadnej powiązanej stronie internetowej.

SEKCJA 12-ZABRONIONE ZASTOSOWANIA

Oprócz innych zakazów określonych w Regulaminie Świadczenia Usług, zabrania się korzystania z witryny lub jej treści: a) w celu niezgodnego z prawem celu; b) nagłaśnić innych do wykonywania lub uczestniczenia w jakichkolwiek bezprawnych czynach; c) naruszać jakiekolwiek międzynarodowe, federalne, regionalne lub państwowe przepisy, przepisy, prawa lub lokalne zarządzenia; d) naruszanie lub naruszanie naszych praw własności intelektualnej lub praw własności intelektualnej innych; (e) nękający, znęcający się, obrażający, krzywdzający, oszczerczy, oszczerczy, rozpieranie, zastraszanie lub dyskryminacja ze względu na płeć, orientację seksualną, religię, etniczność, rasa, wiek, pochodzenie narodowe lub niepełnosprawność; f) składanie fałszywych lub wprowadzających w błąd informacji; g) przesyłanie lub przesyłanie wirusów lub jakiegokolwiek innego rodzaju złośliwego kodu, który będzie lub może być używany w jakikolwiek sposób, który będzie miał wpływ na funkcjonalność lub działanie Usługi lub jakiejkolwiek powiązanej strony internetowej, innych stron internetowych lub Internetu; (h) gromadzenie lub śledzenie danych osobowych innych osób; (i) spamu, phish, pharm, pretext, spider, crawl, or scrape; (j) dla jakichkolwiek obscenic lub niemoralnych celów; lub (k) wtrącanie się lub obejść zabezpieczenia Usługi lub jakiejkolwiek powiązanej strony internetowej, innych stron internetowych, lub Internetu. Zastrzegamy sobie prawo do zakończenia korzystania z Serwisu lub jakiejkolwiek powiązanej strony internetowej w celu naruszania któregokolwiek z zakazanych zastosowań.

SEKCJA 13-ZASTRZEŻENIE DOTYCZĄCE GWARANCJI; OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Nie gwarantujemy, nie reprezentujemy ani nie gwarantuje, że korzystanie przez nas z naszej usługi będzie nieprzerwane, terminowe, bezpieczne lub wolne od błędów.

Nie gwarantujemy, że wyniki, które mogą być uzyskane z korzystania z usługi, będą dokładne lub wiarygodne.

Zgadzasz się, że od czasu do czasu możemy usunąć usługę na czas nieokreślony lub anulować usługę w każdej chwili, bez powiadomienia do Ciebie.

Użytkownik wyraźnie zgadza się z tym, że korzystanie z usługi lub niemożność korzystania z niej jest na własne ryzyko. Usługa oraz wszystkie produkty i usługi dostarczone do użytkownika za pośrednictwem serwisu są (z wyjątkiem sytuacji wyraźnie określonych przez nas) dostarczane w stanie, w jakim się znajdują ("as is") oraz "as available" ("as available"), bez jakiejkolwiek reprezentacji, gwarancji lub warunków jakiegokolwiek rodzaju, zarówno wyraźnych, jak i implikowane, w tym wszelkie domniemane gwarancje lub warunki przydatności handlowej, jakości handlowej, przydatności do określonego celu, trwałości, tytułu i nienaruszania praw własności.

Kanada Virtual Office, naszych dyrektorów, urzędników, pracowników, oddziałów, agentów, wykonawców, stażystów, dostawców, usługodawców lub licencjodawców ponosi odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody, straty, roszczenia, lub jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, incydentalne, karne, specjalne, lub szkody, których nie można było przewidzieć przy zawieraniu umowy, w tym, bez ograniczenia utraconych zysków, utraconych przychodów, utraconych oszczędności, utraty danych, kosztów zastępczych lub innych podobnych szkód, wynikających z umowy, deliktowej (w tym niedbalstwa), ścisłej odpowiedzialności lub w inny sposób, wynikających z użytkowania którejkolwiek z usług lub wszelkich produktów nabytych przy użyciu usługi, lub z tytułu jakichkolwiek innych roszczeń związanych w jakikolwiek sposób z korzystaniem z usługi lub jakiegokolwiek produktu, w tym, ale nie ograniczając się do jakichkolwiek błędów lub zaniechań w jakiejkolwiek treści, lub jakichkolwiek strat lub szkód wszelkiego rodzaju poniesionych w wyniku korzystania z usługi lub jakichkolwiek treści (lub produkt) wywieszany, przekazany lub w inny sposób udostępniony za pośrednictwem serwisu, nawet jeśli zostanie poinformowany o ich możliwości. W związku z tym, że niektóre państwa lub jurysdykcje nie zezwalają na wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności za szkody, których nie można było przewidzieć przy zawieranie umowy, ani na szkody przypadkowe, w takich stanach lub jurysdykcjach, nasza odpowiedzialność ogranicza się do maksymalnego dozwolonego przez prawo.

SEKCJA 14-INDEMNIZNICZ

Zgadzasz się na indemnifikację, bronić i trzymać nieszkodliwe Kanada Wirtualny Urząd i nasz rodzic, filii, filii, partnerzy, oficerowie, dyrektorzy, agenci, wykonawcy, licencjodawcy, usługodawcy, podwykonawcy, dostawcy, stażystów i pracowników, nieszkodliwy od wszelkich roszczeń lub żądań, w tym uzasadnionych opłat adwokackich, dokonanych przez osoby trzecie z powodu naruszenia przez Państwa niniejszych Warunków Świadczenia Usług lub dokumentów, które zawierają w związku z odwołaniem, lub z powodu naruszenia przez Państwa prawa lub praw osób trzecich.

SEKCJA 15-ODDZIELAJĄCY

W przypadku stwierdzenia, że jakiekolwiek postanowienie niniejszych Warunków Świadczenia Usług jest niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne, postanowienie takie jest jednak wykonalne w najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, a część niewykonalną uznaje się za odciążeni od niniejszych Warunków Świadczenia Usług, takie ustalenie nie ma wpływu na ważność i wykonalność jakichkolwiek innych pozostałych przepisów.

SEKCJA 16-ZAKOŃCZENIE

Zobowiązania i zobowiązania stron powstałe przed datą wypowiedzenia pozostają w mocy do zakończenia tego porozumienia w odniesieniu do wszystkich celów.

Niniejsze Warunki Świadczenia Usług są skuteczne, chyba że zostaną wypowiedziane przez Ciebie lub przez nas. Użytkownik może rozwiązać niniejsze warunki świadczenia usług w dowolnym momencie, powiadamiając nas, że nie chcesz już korzystać z naszych Usług, lub gdy zaprzestasz korzystania z naszej strony.

Jeśli w naszym wyłącznym wyroku zawiodłeś, lub podejrzewamy, że nie udało Ci się, aby spełnić jakiekolwiek warunki lub postanowienia niniejszego Regulaminu, my również możemy rozwiązać tę umowę w dowolnym czasie bez uprzedzenia i będziesz nadal ponosisz odpowiedzialność za wszystkie kwoty należne do i wraz z datą rozwiązania umowy; i/lub w związku z tym może odmówić Ci dostępu do naszych Usług (lub dowolnej jego części).

SEKCJA 17-CAŁA UMOWA

Niewykonanie przez nas lub egzekwowanie jakiegokolwiek prawa lub postanowienia niniejszego Regulaminu nie stanowi zrzeczenie się takiego prawa lub postanowienia.

Niniejsze Warunki Serwisu oraz wszelkie zasady lub zasady działania zamieszczone przez nas w tym serwisie lub w odniesieniu do Usługi stanowią całość porozumienia i zrozumienia między Tobą a nami i regulują korzystanie z Serwisu, zastępując wszelkie wcześniejsze lub contemporanuboczne porozumienia, komunikaty i propozycje, zarówno ustne, jak i pisemne, między Tobą a nami (w tym, ale nie tylko, wszelkie wcześniejsze wersje Regulaminu).

Wszelkie niejasności w interpretacji niniejszych Warunków Świadczenia Usług nie mogą być interpretowane w stosunku do strony redakcji.

SEKCJA 18-PRAWO REGULUJĄCE

Niniejsze Warunki Świadczenia Usług oraz wszelkie odrębne umowy, na mocy których świadczymy usługi, są regulowane i interpretowane zgodnie z prawem 3701 Lakeshore Boulevard West #48537, Toronto, ON, M8W4Y6, Kanada.

SEKCJA 19-ZMIANY WARUNKÓW ŚWIADCZENIA USŁUG

W każdej chwili na tej stronie można przejrzeć najbardziej aktualną wersję Warunków Serwisu.

Zastrzegamy sobie prawo, według własnego uznania, do aktualizacji, zmiany lub wymiany dowolnej części niniejszego Regulaminu przez zamieszczanie aktualizacji i zmian na naszej stronie internetowej. Od Państwa odpowiedzialności należy okresowo sprawdzać naszą stronę internetową pod kątem zmian. Twoje dalsze korzystanie z witryny lub dostęp do naszej strony internetowej lub Serwisu po zamieszczenie jakichkolwiek zmian w niniejszym Regulaminie, stanowi akceptację tych zmian.

SEKCJA 20-INFORMACJE KONTAKTOWE

Pytania dotyczące Regulaminu należy kierować do nas na adres [email protected]

Dostępne są rabaty długoterminowe.

ZAREJESTRUJ