alt="Canada Virtual Office"
Văn phòng Ảo Canada

US$45

Hàng tháng

  • Địa chỉ Doanh
  • Xử lý thư
  • Giao hàng Toàn cầu

THAY THẾ NGAY BÂY GIỜ

Địa chỉ chuyên nghiệp ở Toronto

3701 Lake Shore Blvd West
#48537
TORONTO, ON M8W 4Y6

  • Dùng để đăng ký kinh doanh, website
  • Hợp lệ cho một người + thực thể công ty (không thể chuyển)

Xử lý thư

Mail Redirect hàng tuần: Canada Post

  • Thư mục bao gồm
  • Parcels: chỉ postage, lập hóa đơn và được gửi khi thanh toán

Văn phòng Ảo & Địa chỉ kinh doanh ảo tại Toronto

Nhận được văn phòng Ảo của bạn tại Toronto là một điều mà bạn phải đầu tư vào thời điểm này. Bây giờ anh đang trong giai đoạn đưa việc kinh doanh của mình lên cấp độ tiếp theo và cần một địa chỉ để điều hành công việc kinh doanh đang phát triển của anh. Nhưng, một hợp đồng thuê có thể là một sự mạo hiểm tốn kém đặc biệt cho các doanh nhân khởi nghiệp. Tại sao không tận dụng địa chỉ, mà không có văn phòng vật lý? Đây là một văn phòng ảo, và những gì chúng ta làm tốt.

Có một doanh nghiệp tự do

Điều hành một doanh nghiệp miễn phí? Chúng tôi sẽ làm mọi việc cho anh thông qua Virtual Office của chúng tôi ở Toronto. Hãy thoải mái khi làm việc ở nhà, ra khỏi đất nước hoặc bất cứ nơi nào bạn thích trong khi chúng tôi chuyển giao thư của bạn với văn phòng ảo của chúng tôi ở Toronto. Ngoài ra, hãy có địa chỉ của bạn tại một trong những thành phố phát triển nhanh nhất ở Canada, Toronto!

Thành công là mục tiêu của chúng ta

Chúng tôi ở Canada Virtual Office cung cấp cho bạn các dịch vụ hô ̃ trợ khách hàng và lớp thê ́ giới. Có địa chỉ văn phòng ở Toronto và gây ấn tượng với khách hàng và đối tác kinh doanh. Chúng tôi biết việc kinh doanh khó khăn thế nào, đó là lý do tại sao chúng tôi ở đây để giúp các bạn thành công với mục tiêu của mình thông qua việc cung cấp cho bạn một văn phòng ảo ở Toronto!

Tổng chi phí (1Y)

Jan $5,240 $45
Feb $10,480 $90
Mar $15,720 $135
Apr $20,960 $180
May $26,200 $225
Jun $31,440 $270
Jul $36,680 $315
Aug $41,920 $360
Sept $47,160 $405
Oct $52,400 $450
Nov $57,640 $495
Dec $62,880 $540

$3000 Lease + $2240 Payroll (1 staff, min-wage, 40hr week)

Canada Virtual Office

Chiết khấu dài hạn có sẵn.

THAY THẾ NGAY BÂY GIỜ