alt="Canada Virtual Office"

เงื่อนไขของการให้บริการ

หน่วยบริการเสมือนของศูนย์บริการเสมือนของแคนาดา

----

ภาพรวม

เว็บไซต์นี้ดำเนินการโดยสำนักงานเสมือนของแคนาดา ตลอดทั้งไซต์, คำว่า "เรา", "เรา" และ "ของเรา" โปรดดูที่สำนักงานเสมือนของแคนาดา Office ของแคนาดานำเสนอเว็บไซต์นี้ซึ่งรวมถึงข้อมูลเครื่องมือและบริการต่างๆที่พร้อมใช้งานจากไซต์นี้ถึงคุณผู้ใช้ที่ปรับเงื่อนไขตามการยอมรับข้อกำหนดของคุณเงื่อนไขนโยบายและคำประกาศทั้งหมดที่ระบุไว้ที่นี่

โดยการไปที่เว็บไซต์ของเราและ/หรือการซื้ออะไรบางอย่างจากเราคุณมีส่วนร่วมใน "บริการ" ของเราและตกลงที่จะผูกพันโดยข้อกำหนดและเงื่อนไขต่อไปนี้ ("เงื่อนไขของการให้บริการ""ข้อกำหนด") รวมถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขและนโยบายเพิ่มเติมที่อ้างอิง ในเอกสารนี้และ/หรือมีให้ใช้โดยไฮเปอร์ลิงก์ ข้อกำหนดของเซอร์วิสเหล่านี้ใช้กับผู้ใช้ทั้งหมดของไซต์ซึ่งรวมถึงผู้ใช้ที่ไม่มีข้อจำกัดที่เป็นเบราว์เซอร์ผู้จำหน่ายลูกค้าพ่อค้าและ/หรือผู้สนับสนุนเนื้อหาของผู้ใช้ได้ทั้งหมด

โปรดอ่านข้อตกลงเหล่านี้อย่างละเอียดก่อนจะเข้าถึงหรือใช้งานเว็บไซต์ของเรา โดยการเข้าถึงหรือการใช้ส่วนใดๆของไซต์คุณยอมรับที่จะถูกโยงโดยเงื่อนไขการให้บริการเหล่านี้ ถ้าคุณไม่ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดของข้อตกลงนี้คุณอาจไม่สามารถเข้าใช้เว็บไซต์หรือใช้เซอร์วิสใดๆได้,\"\" ถ้าเงื่อนไขการให้บริการเหล่านี้ถือว่าเป็นข้อเสนอการยอมรับจะจำกัดเฉพาะข้อกำหนดของการให้บริการเหล่านี้อย่างชัดแจ้งเท่านั้น

คุณลักษณะหรือเครื่องมือใหม่ที่ถูกเพิ่มให้กับที่เก็บปัจจุบันยังต้องเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขของการบริการด้วย คุณสามารถตรวจทานเวอร์ชันล่าสุดของเงื่อนไขของการบริการได้ตลอดเวลาบนหน้านี้. "\" เราขอสงวนสิทธิ์ในการอัพเดตเปลี่ยนแปลงหรือแทนที่ส่วนใดๆของข้อตกลงการใช้บริการเหล่านี้โดยการโพสต์อัพเดตและ/หรือการเปลี่ยนแปลงในเว็บไซต์ของเรา เป็นหน้าที่ของคุณในการตรวจสอบหน้านี้เป็นระยะๆเพื่อตรวจหาการเปลี่ยนแปลง คุณยังมีการใช้หรือเข้าใช้เว็บไซต์ต่อจากการโพสต์การเปลี่ยนแปลงใดๆที่เป็นการยอมรับการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น

ส่วนที่ 1-คำศัพท์ร้านค้าออนไลน์

โดยการเห็นชอบกับข้อกำหนดของการให้บริการเหล่านี้คุณแสดงให้คุณว่าอย่างน้อยอายุของส่วนใหญ่ในรัฐหรือจังหวัดที่อยู่อาศัยของคุณหรือที่คุณอายุของส่วนใหญ่ในรัฐหรือจังหวัดของคุณและคุณได้ให้เรายินยอมของคุณที่จะอนุญาตให้คุณเป็น การพึ่งพาเล็กน้อยของคุณเพื่อใช้ไซต์นี้

คุณอาจไม่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์ของเราสำหรับวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมายหรือไม่ได้รับอนุญาตหรือคุณในการใช้บริการ, ละเมิดกฎหมายใดๆในเขตอำนาจของคุณ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะกฎหมายลิขสิทธิ์).

คุณจะต้องไม่ส่งหนอนหรือไวรัสหรือรหัสใดๆของลักษณะที่ทำลาย

การละเมิดหรือการละเมิดเงื่อนไขใดๆจะส่งผลให้มีการยกเลิกการให้บริการของคุณโดยทันที

ส่วนที่ 2-เงื่อนไขทั่วไป

เราขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธที่จะให้บริการแก่ผู้ใดไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม

คุณเข้าใจว่าเนื้อหาของคุณ (ไม่รวมข้อมูลบัตรเครดิต) อาจถูกถ่ายโอนโดยไม่เข้ารหัสและเกี่ยวข้องกับการส่งผ่าน (a) ผ่านเครือข่ายต่างๆและ (b) การเปลี่ยนแปลงเพื่อให้สอดคล้องและปรับตามข้อกำหนดทางเทคนิคของการเชื่อมต่อเครือข่ายหรืออุปกรณ์ ข้อมูลบัตรเครดิตจะถูกเข้ารหัสเสมอระหว่างการถ่ายโอนผ่านเน็ตเวิร์ก

คุณตกลงที่จะไม่ทำซ้ำทำซ้ำสำเนาขายขายใหม่หรือใช้ส่วนใดๆของการบริการการใช้บริการหรือการเข้าถึงบริการหรือการติดต่อใดๆบนเว็บไซต์ที่มีการให้บริการโดยไม่ต้องแสดงการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรโดยการได้รับอนุญาตจากเรา. คุณได้รับการบริการ

ส่วนหัวที่ใช้ในข้อตกลงนี้ถูกรวมไว้เพื่อความสะดวกเท่านั้นและจะไม่จำกัดหรือมิฉะนั้นจะมีผลกับข้อกำหนดเหล่านี้

ส่วนที่ 3 ความถูกต้องความครบถ้วนสมบูรณ์และความทันเวลาของข้อมูล

เราไม่มีส่วนรับผิดชอบถ้าข้อมูลที่ถูกทำให้พร้อมใช้งานบนไซต์นี้ไม่ถูกต้องสมบูรณ์หรือเป็นปัจจุบัน ข้อมูลเกี่ยวกับไซต์นี้ถูกจัดเตรียมไว้สำหรับข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรพึ่งพาหรือใช้เป็นพื้นฐานสำหรับการทำการตัดสินใจโดยไม่ต้องปรึกษาหลักความถูกต้องของข้อมูลที่ถูกต้องและมีแหล่งข้อมูลที่เหมาะสมกว่าสมบูรณ์เพิ่มเติมหรือเหมาะที่สุด ความเชื่อถือได้ใดๆเกี่ยวกับวัสดุในไซต์นี้เป็นความเสี่ยงของคุณเอง

ไซต์นี้อาจมีข้อมูลประวัติบางอย่าง ข้อมูลประวัติจำเป็นไม่ใช่ข้อมูลปัจจุบันและจัดเตรียมไว้สำหรับการอ้างอิงของคุณเท่านั้น เราสงวนสิทธิในการแก้ไขเนื้อหาของไซต์นี้ได้ตลอดเวลาแต่เราไม่มีข้อผูกมัดในการอัพเดตข้อมูลใดๆบนไซต์ของเรา คุณยอมรับว่าเป็นความรับผิดชอบของคุณในการมอนิเตอร์การเปลี่ยนแปลงของไซต์ของเรา

ส่วนที่ 4-การปรับเปลี่ยนการให้บริการและราคา

ราคาของผลิตภัณฑ์ของเราสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เราขอสงวนสิทธิ์ในเวลาใดๆเพื่อแก้ไขหรือยกเลิกการให้บริการ (หรือส่วนหรือเนื้อหาใดๆ) โดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้าใดๆ

เราจะไม่สามารถรับผิดชอบต่อคุณหรือกับบุคคลที่สามใดๆสำหรับการแก้ไขการเปลี่ยนแปลงราคาการระงับหรือการยกเลิกการให้บริการของเซอร์วิสของคุณ

SECTION 5-PRODUCTS OR SERVICES (ถ้ามี)

ผลิตภัณฑ์หรือบริการบางอย่างอาจพร้อมใช้งานโดยเฉพาะผ่านทางเว็บไซต์ ผลิตภัณฑ์หรือบริการเหล่านี้อาจมีจำนวนจำกัดและเกี่ยวข้องกับการส่งคืนหรือแลกเปลี่ยนตามนโยบายการส่งคืนของเราเท่านั้น

เราได้พยายามทุกความพยายามที่จะแสดงอย่างถูกต้องแม่นยำเท่าที่เป็นไปได้สีและรูปภาพของผลิตภัณฑ์ของเราที่ปรากฏที่ร้านค้า. เราไม่สามารถรับประกันได้ว่าจอแสดงผลของจอคอมพิวเตอร์ของคุณจะมีสีใดๆที่ถูกต้อง

เราขอสงวนสิทธิ์, แต่ไม่จำเป็นต้องจำกัดการขายสินค้าหรือบริการของเราให้แก่บุคคลใดๆ, ภูมิภาคทางภูมิศาสตร์หรือเขตอำนาจใดๆก็ตาม. เราอาจใช้สิทธิ์นี้เป็นฐาน - - กรณีพื้นฐาน เราขอสงวนสิทธิ์ในการจำกัดปริมาณของผลิตภัณฑ์หรือบริการใดๆที่เรานำเสนอไว้ รายละเอียดทั้งหมดของผลิตภัณฑ์หรือราคาผลิตภัณฑ์อาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบแต่เป็นดุลยพินิจของเราอย่างเดียว เราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกผลิตภัณฑ์ใดๆในเวลาใดก็ได้ ข้อเสนอใดๆสำหรับผลิตภัณฑ์หรือเซอร์วิสใดๆที่ทำบนไซต์นี้คือ void ซึ่งเป็นข้อห้าม

เราไม่ได้รับประกันว่าคุณภาพของผลิตภัณฑ์, บริการ, ข้อมูล, หรือวัสดุอื่นๆที่ซื้อมาหรือได้รับโดยคุณจะตอบสนองต่อความคาดหวังของคุณ, หรือข้อผิดพลาดใดๆในการให้บริการจะถูกแก้ไข.

ส่วนที่ 6-ความถูกต้องของข้อมูลการเรียกเก็บเงินและบัญชี

เราขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธคำสั่งที่คุณอยู่กับเรา เราอาจจะอยู่ในดุลยพินิจของเราจำกัดหรือยกเลิกปริมาณที่ซื้อต่อคนต่อครัวเรือนหรือตามลำดับ ข้อจำกัดเหล่านี้อาจมีการสั่งซื้อโดยใช้หรืออยู่ภายใต้แอคเคาต์ลูกค้าเดียวกันบัตรเครดิตเดิมและ/หรือการสั่งซื้อที่ใช้ที่อยู่ใบเรียกเก็บเงินและ/หรือที่อยู่จัดส่งเดียวกันนี้ ในกรณีที่เราทำการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการสั่งซื้อเราอาจพยายามแจ้งให้คุณทราบโดยการติดต่อทางอีเมลและ/หรือที่อยู่การเรียกเก็บเงิน/หมายเลขโทรศัพท์ที่จัดเตรียมไว้ในเวลาที่ทำใบสั่งซื้อนั้นให้กับคุณ เราขอสงวนสิทธิ์ในการจำกัดหรือห้ามไม่ให้คำสั่งที่ในการพิพากษาของเราปรากฏว่าถูกวางโดยผู้ค้าจำหน่าย re ผู้ขายหรือผู้จัดจำหน่าย

คุณตกลงที่จะให้ข้อมูลการซื้อที่ครบถ้วนสมบูรณ์และครบถ้วนและครบถ้วนสำหรับการซื้อสินค้าทั้งหมดที่ร้านของเรา คุณตกลงที่จะอัพเดตแอคเคาต์ของคุณและข้อมูลอื่นอย่างพร้อมต์รวมถึงอีเมลแอดเดรสของคุณและหมายเลขบัตรเครดิตและวันที่หมดอายุเพื่อที่เราสามารถทำธุรกรรมของคุณและติดต่อคุณตามต้องการ

ส่วน 7-เครื่องมือที่เป็นทางเลือก

เราอาจให้คุณมีสิทธิเข้าถึงเครื่องมือของบุคคลที่สามซึ่งเราไม่ได้มอนิเตอร์หรือมีตัวควบคุมหรืออินพุตใดๆ

คุณยอมรับและยอมรับว่าเราให้การเข้าถึงเครื่องมือดังกล่าว "ตามที่เป็น" และ "ตามที่มีอยู่" โดยไม่มีการรับประกันใดๆทั้งการเป็นตัวแทนหรือเงื่อนไขใดๆและโดยไม่มีการรับรองใดๆ เราจะไม่มีส่วนรับผิดชอบใดๆที่เกิดขึ้นหรือเกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือของบุคคลที่สามซึ่งเป็นทางเลือกของคุณ

การใช้ใดๆโดยคุณของเครื่องมือที่เป็นทางเลือกที่เสนอผ่านทางไซต์จะเป็นความเสี่ยงและการตัดสินใจของคุณเองและคุณควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณคุ้นเคยและยอมรับเงื่อนไขว่าเครื่องมือใดที่เกี่ยวข้องกับผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องรายอื่นที่เกี่ยวข้อง

เรายังอาจในอนาคตนำเสนอบริการและ/หรือคุณลักษณะใหม่ๆผ่านทางเว็บไซต์ (รวมถึงการเปิดตัวเครื่องมือและทรัพยากรใหม่ๆ)ของคุณเองครับ คุณลักษณะใหม่และ/หรือเซอร์วิสใหม่นี้ยังอาจเกี่ยวข้องกับข้อกำหนดเหล่านี้ของเซอร์วิส

ส่วนที่ 8-ลิงก์ของบุคคลที่สาม

บางเนื้อหาผลิตภัณฑ์และบริการที่มีอยู่ผ่านทางบริการของเราอาจรวมถึงวัสดุจากบุคคลที่สาม

ลิงก์ของบุคคลที่สามในเว็บไซต์นี้อาจนำคุณไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามที่ไม่ได้อยู่ในพันธมิตรกับเรา เราไม่ได้มีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบหรือประเมินเนื้อหาหรือความถูกต้องและเราไม่ได้รับประกันและจะไม่มีความรับผิดหรือความรับผิดชอบใดๆสำหรับวัสดุหรือเว็บไซต์ของบุคคลที่สามหรือสำหรับวัสดุอื่นผลิตภัณฑ์หรือบริการต่างๆของเว็บไซต์นั้นของบริษัท คู่ที่ 3

เราไม่สามารถรับผิดชอบต่อความเสียหายหรือความเสียหายใดๆที่เกี่ยวข้องกับการซื้อหรือการใช้สินค้าบริการทรัพยากรเนื้อหาหรือธุรกรรมอื่นๆที่ทำขึ้นในการเชื่อมต่อกับเว็บไซต์ของบริษัทอื่นใดได้ก็ตาม โปรดตรวจทานนโยบายและแนวทางปฏิบัติของบุคคลที่สามอย่างระมัดระวังและตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจพวกเขาก่อนคุณมีส่วนร่วมในธุรกรรมใดๆ การร้องเรียนการเรียกร้องข้อกังวลหรือคำถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่นควรส่งตรงไปยังบุคคลที่สามโดยตรงเลยครับ

หมวด 9-ความเห็นของผู้ใช้, เสียงตอบรับและการส่งอื่นๆ

ถ้าในการร้องขอของเราคุณส่งการส่งที่ระบุเฉพาะ (ตัวอย่างเช่นรายการการประกวด) หรือไม่มีการร้องขอจากเราคุณส่งความคิดที่สร้างสรรค์คำแนะนำข้อเสนอแผนหรือสื่อประกอบอื่นๆไม่ว่าทางออนไลน์ทางอีเมลโดยไปรษณีย์หรืออื่นๆ) หากคุณส่งคำขอแนะนำดังกล่าว (โดยรวมแล้ว 'ข้อคิดเห็น') คุณยอมรับว่าเราอาจทำได้ตลอดเวลาโดยไม่มีการจำกัดแก้ไขคัดลอกเผยแพร่แจกจ่ายแปลและใช้ข้อคิดเห็นใดๆที่คุณส่งต่อให้กับเราในสื่อใดๆที่สื่อบันทึกอื่นๆ เรามีและจะอยู่ใต้ไม่มีข้อผูกมัด (1) รักษาความคิดเห็นใดๆไว้ในความเชื่อมั่น(2) เพื่อจ่ายค่าตอบแทนสำหรับข้อคิดเห็นใดๆหรือ (3) เพื่อตอบสนองต่อข้อคิดเห็นใดๆ

เราอาจแต่ไม่มีข้อผูกมัดในการติดตามตรวจสอบแก้ไขหรือลบเนื้อหาที่เราพิจารณาในดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียวคือไม่ถูกต้องตามกฎหมายรุกคุกคาม, คุกคาม, การคุกคาม, หมิ่นประมาท, ลามก, ลามกหรือมิฉะนั้นคัดค้านหรือละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลใดๆของบุคคลที่สาม คุณสมบัติหรือข้อกำหนดเหล่านี้ของเซอร์วิส

คุณยอมรับว่าความคิดเห็นของคุณจะไม่ละเมิดสิทธิ์ใดๆของบุคคลที่สามรวมถึงลิขสิทธิ์, เครื่องหมายการค้า, ความเป็นส่วนตัว, บุคคลิคหรือบุคคลอื่นๆหรือสิทธิเป็นเจ้าของ คุณเห็นด้วยอย่างยิ่งว่าความคิดเห็นของคุณจะไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่มีความสำคัญหรือเป็นอย่างอื่นสิ่งลามกหรือสิ่งลามกอนาจารหรือมีไวรัสคอมพิวเตอร์หรือมัลแวร์อื่นๆที่อาจส่งผลกระทบต่อการทำงานของบริการหรือเว็บไซต์ใดๆที่เกี่ยวข้องใดๆได้ คุณอาจไม่ได้ใช้อีเมลแอดเดรสปลอมการทำเป็นว่าเป็นบุคคลอื่นนอกเหนือจากตัวคุณเองหรือมิฉะนั้นอาจทำให้เราหรือบุคคลที่สามเป็นจุดเริ่มต้นของข้อคิดเห็นใดๆ คุณมีหน้าที่รับผิดชอบต่อข้อคิดเห็นใดๆที่คุณทำและความถูกต้องของความคิดเห็น เราไม่ต้องรับผิดชอบและสมมติว่าไม่มีหนี้สินสำหรับข้อคิดเห็นใดๆที่ลงประกาศโดยคุณหรือบุคคลที่สามใดๆ

ส่วนที่ 10-ข้อมูลส่วนบุคคล

การส่งข้อมูลส่วนบุคคลของคุณผ่านทางร้านจะถูกควบคุมโดยนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา เพื่อดูนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

ส่วนที่ 11-ข้อผิดพลาดความไม่ถูกต้องและลางบอกเหตุ

ในบางครั้งอาจมีข้อมูลเกี่ยวกับเว็บไซต์ของเราหรือในบริการที่มีข้อผิดพลาดในการพิมพ์, ความไม่ถูกต้องหรือการละเลยที่อาจเกี่ยวข้องกับรายละเอียดผลิตภัณฑ์, การกำหนดราคา, โปรโมชั่น, ข้อเสนอ, ค่าธรรมเนียมในการจัดส่งผลิตภัณฑ์, เวลาการส่งผ่านและ สภาพพร้อมใช้งาน เราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อผิดพลาดความไม่ถูกต้องหรือการละเลยข้อมูลและการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงข้อมูลหรือยกเลิกการสั่งซื้อหากข้อมูลใดๆในเว็บไซต์หรือเว็บไซต์ใดก็ตามที่เกี่ยวข้องไม่ถูกต้องตลอดเวลาโดยที่ไม่มีการแจ้งล่วงหน้า (รวมถึงหลังจากคุณทราบ) ได้ส่งใบสั่งซื้อของคุณ)

เราไม่ได้รับข้อผูกมัดในการอัพเดต, แก้ไขหรือชี้แจงข้อมูลในเซอร์วิสหรือบนเว็บไซต์ใดๆที่เกี่ยวข้องรวมถึงไม่จำกัดข้อมูลราคา, ยกเว้นตามที่กฎหมายกำหนดไว้. \ ไม่ได้ระบุอัพเดตหรือรีเฟรชวันที่ที่ใช้ในเซอร์วิสหรือบนเว็บไซต์ใดๆที่เกี่ยวข้องควรถูกใช้เพื่อบ่งชี้ว่าข้อมูลทั้งหมดในเซอร์วิสหรือบนเว็บไซต์ใดๆที่เกี่ยวข้องถูกแก้ไขหรืออัพเดต

ส่วน 12-ห้ามใช้

นอกจากข้อห้ามอื่นๆตามที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขของการให้บริการแล้วคุณถูกห้ามไม่ให้ใช้ไซต์หรือเนื้อหาของไซต์: (a) สำหรับวัตถุประสงค์ที่ไม่ถูกต้องใดๆ (b) เพื่อเรียกร้องให้ผู้อื่นทำงานหรือมีส่วนร่วมในการกระทำที่ไม่ถูกต้องใดๆ; (c) เพื่อละเมิดใดๆ สากล, รัฐ, จังหวัดหรือกฎข้อบังคับของรัฐ, กฎ, กฎหมายหรือกฎท้องถิ่น; (d) เพื่อละเมิดสิทธิหรือละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของเราหรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น(e) เพื่อก่อกวนการละเมิด, การละเมิด, การดูถูก, อันตราย, หมิ่น, ใส่ร้ายป้ายสี (disparage, inข่มขู่) หรือแบ่งแยกตามเพศ, รสนิยมทางเพศ, ศาสนา, ความเชื่อ, เชื้อชาติ, เชื้อชาติ, อายุ, ถิ่นกำเนิดหรือความพิการ; (f) เพื่อส่งข้อมูลเท็จหรือผิด; (g) เพื่ออัพโหลดหรือส่งไวรัสหรือรหัสที่เป็นอันตรายอื่นๆที่จะใช้หรืออาจถูกใช้ในทางใดๆที่จะมีผลต่อการทำงานหรือการทำงานของการดำเนินการของ Service หรือของเว็บไซต์อื่นใดเว็บไซต์อื่นหรืออินเทอร์เน็ต; (h) เพื่อรวบรวมหรือติดตามข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่น; (i) ไปยัง spam, phish, pharm, pretext, แมงมุม, crawl, หรือขูด(j) for any obscene หรือ immoral purpose; หรือ (k) to การแทรกแซง in-or-k หรือหลีกเลี่ยงคุณลักษณะความปลอดภัยของเซอร์วิสหรือเว็บไซต์ใดๆที่เกี่ยวข้องเว็บไซต์อื่นๆหรืออินเตอร์เน็ต. "\" เราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการใช้บริการของคุณหรือเว็บไซต์ใดๆที่เกี่ยวข้องสำหรับละเมิดสิทธิ์การใช้งานใดๆที่ห้ามใช้

มาตรา 13-การปฏิเสธการรับประกัน; ข้อจำกัดของความรับผิด

เราไม่รับประกันว่าจะแสดงหรือรับประกันว่าการใช้บริการของเราจะถูกยกเลิกการขัดจังหวะ, เวลาที่เหมาะสม, ที่ปลอดภัยหรือปราศจากข้อผิดพลาด

เราไม่ได้หมายความว่าผลลัพธ์ที่ได้จากการใช้บริการจะถูกต้องหรือเชื่อถือได้ครับ.????

คุณยอมรับว่าเวลาผ่านไปเราอาจถอดเซอร์วิสออกเป็นช่วงเวลาที่ไม่จำกัดหรือยกเลิกการให้บริการตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าใดๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

คุณเห็นด้วยอย่างชัดเจนว่าการใช้ของคุณหรือการไม่มีความสามารถในการใช้บริการคือความเสี่ยงเพียงอย่างเดียวของคุณ เซอร์วิสและผลิตภัณฑ์และบริการทั้งหมดที่นำส่งมาให้คุณผ่านการบริการคือ (ยกเว้นที่ระบุโดยชัดแจ้งโดยเรา) เป็น 'เป็น' และ 'as available' สำหรับการใช้งานของคุณโดยไม่มีการแทนค่าการรับประกันหรือเงื่อนไขใดๆของคุณทั้งโดยชัดแจ้งหรือ โดยนัยซึ่งรวมถึงการรับประกันโดยนัยหรือเงื่อนไขของความสามารถในการขาย, คุณภาพของตาราง, ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ, ความทนทาน, หัวเรื่อง, และการไม่ละเมิด, ชื่อเสียง, ตำแหน่ง,

ในกรณีไม่มีกรณีใดๆในแคนาดา Virtual Office, ผู้อำนวยการของเรา, เจ้าหน้าที่, บริษัทในเครือ, ตัวแทน, ผู้รับเหมา, ซัพพลายเออร์, ซัพพลายเออร์, ผู้ให้บริการหรือผู้ออกใบอนุญาตจะสามารถรับผิดชอบต่อการบาดเจ็บ, การสูญเสีย, การเคลม, หรือโดยตรง, โดยอ้อม, การลงโทษ, การลงโทษ, พิเศษ, หรือเสียหายต่อเนื่องของชนิดใดๆรวมถึง, ไม่จำกัดผลกำไร, สูญเสียรายได้, การออมเงิน, การสูญเสียข้อมูล, การเปลี่ยนต้นทุน, หรือความเสียหายที่คล้ายกัน, ขึ้นอยู่กับสัญญา, tort (รวมถึงความประมาท), ความรับผิดจำกัดหรืออื่นๆ, การใช้ประโยชน์จากการใช้บริการใดๆหรือผลิตภัณฑ์ใดๆที่มีการจัดหาโดยการใช้บริการ หรือสำหรับการเรียกร้องอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการใช้เซอร์วิสหรือผลิตภัณฑ์ใดๆของคุณรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะข้อผิดพลาดหรือการละเว้นใดๆในเนื้อหาใดๆหรือการสูญหายหรือความเสียหายใดๆที่เกิดขึ้นจากการใช้เซอร์วิสหรือเนื้อหาใดๆที่มีความรุนแรงใดๆหรือไม่มีความเสียหายใดๆเกิดขึ้นกับการใช้เซอร์วิสหรือผลิตภัณฑ์ใดๆก็ตาม (หรือผลิตภัณฑ์) โพสต์, ส่ง, หรือทำให้ใช้งานได้ผ่านทางเซอร์วิส, แม้ว่าจะแนะนำให้แนะนำถึงความเป็นไปได้ เนื่องจากบางรัฐหรือเขตอำนาจศาลไม่อนุญาตให้แยกหรือจำกัดพันธกรรมสำหรับความเสียหายที่ตามมาหรือเสียหายโดยอุบัติเหตุในรัฐหรือเขตอำนาจศาลความรับผิดของเราจะถูกจำกัดในขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาตให้ใช้

ส่วน 14-INDEMNIFICATION

คุณตกลงที่จะยกเลิกการป้องกันและรักษาความปลอดภัยของแคนาดาที่ไม่เป็นอันตรายและบริษัทลูกของเราบริษัทในเครือบริษัทในเครือบริษัทพันธมิตรเจ้าหน้าที่ผู้จัดการเจ้าหน้าที่ผู้รับเหมาผู้ออกใบอนุญาตผู้ให้บริการผู้รับบริการผู้รับประกันภัยผู้จัดจำหน่ายและพนักงานไม่เป็นอันตรายได้หรือไม่มีอันตรายมาก จากการเรียกร้องใดๆหรือข้อเรียกร้องซึ่งรวมถึงค่าธรรมเนียมของทนายที่เหมาะสมที่ทำโดยบุคคลที่สามใดๆเนื่องจากการละเมิดข้อตกลงการให้บริการเหล่านี้หรือเอกสารที่พวกเขารวมโดยการอ้างอิงหรือการละเมิดกฎหมายใดๆของคุณหรือสิทธิ์ของบุคคลหรือสิทธิของกฎหมายอื่นๆ สาม-ปาร์ตี้

ส่วนที่ 15-ความสามารถต่างๆ

ในกรณีที่มีข้อกำหนดใดๆของข้อกำหนดเหล่านี้ของการบริการนี้ถูกกำหนดไว้ว่าจะไม่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นโมฆะหรือยกเลิกการบังคับใช้ข้อกำหนดดังกล่าวจะถูกบังคับให้มีขอบเขตอย่างเต็มที่ที่อนุญาตให้ใช้ตามกฎหมายและส่วนที่ไม่สามารถบังคับได้จะถือว่าเป็นส่วนหนึ่ง จะไม่ส่งผลต่อความถูกต้องและความสามารถในการบังคับใช้ของบทบัญญัติอื่นที่เหลืออื่นใดอีกมากที่สุดคือไม่กระทบต่อความถูกต้องและความสามารถในการบังคับใช้

ส่วน 16-การยกเลิก

ภาระหน้าที่และหนี้สินของคู่สัญญาที่เกิดขึ้นก่อนหน้าวันที่สิ้นสุดจะรอดจากการยกเลิกข้อตกลงนี้เพื่อวัตถุประสงค์ทั้งหมดเท่านั้น.

เงื่อนไขการให้บริการเหล่านี้จะมีผลบังคับใช้เว้นแต่จะยุติลงโดยคุณหรือเรา คุณสามารถยุติเงื่อนไขการให้บริการเหล่านี้ได้ตลอดเวลาโดยแจ้งให้เราทราบว่าคุณไม่ต้องการใช้เซอร์วิสของเราอีกต่อไปหรือเมื่อคุณหยุดการใช้ไซต์ของเรา

หากในการตัดสินของเราเพียงคนเดียวคุณล้มเหลวหรือเราสงสัยว่าคุณล้มเหลวเพื่อให้สอดคล้องกับคำใดๆหรือข้อกำหนดของเงื่อนไขการบริการเหล่านี้เรายังอาจยุติข้อตกลงนี้ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและคุณจะยังคงสามารถรับผิดชอบยอดเงินทั้งหมดได้เนื่องจากและมีการ ซึ่งรวมถึงวันที่ยกเลิกและ/หรืออาจปฏิเสธการเข้าถึงการบริการของเรา (หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของการบริการ)

ส่วนที่ 17-ข้อตกลงทั้งหมด

ความล้มเหลวของเราในการออกกำลังกายหรือบังคับใช้สิทธิหรือข้อกำหนดของเงื่อนไขการบริการเหล่านี้จะไม่ก่อให้เกิดการสละสิทธิ์หรือการจัดหาไม่สละสิทธิ์

ข้อตกลงการให้บริการเหล่านี้และนโยบายหรือกฏการดำเนินงานใดๆที่โพสต์โดยเราในไซต์นี้หรือตามการบริการเคารพข้อตกลงทั้งหมดและความเข้าใจระหว่างคุณและเราและควบคุมการใช้เซอร์วิสของคุณโดยใช้แทนเซอร์วิสก่อนหน้าหรือ การยอมรับข้อตกลงที่มีความขัดแย้งการสื่อสารและข้อเสนอไม่ว่าจะเป็นทางปากหรือเขียนระหว่างคุณและเรา (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะเวอร์ชันก่อนหน้าของเงื่อนไขของการให้บริการ)"\"

ความคลุมเครือใดๆในการแปลความหมายของคำว่าบริการเหล่านี้จะไม่ถูกตีความต่อฝ่ายการดรรมร่าง

มาตรา 18 กฎหมายปกครอง

เงื่อนไขการให้บริการเหล่านี้และข้อตกลงที่แยกต่างหากโดยที่เราให้บริการแก่คุณจะต้องอยู่ภายใต้และตีความตามกฎหมาย 3701 Lakes hore Boulevard West #48537, Toronto, ON, M8W4Y6, Canada, และตามข้อกำหนดของสัญญาการบริการของคุณ

ส่วน 19-การเปลี่ยนแปลงกับเงื่อนไขของการให้บริการ

คุณสามารถตรวจทานส่วนเวอร์ชันล่าสุดของเงื่อนไขการบริการได้ตลอดเวลาที่หน้านี้ได้ทำไว้

เราขอสงวนสิทธิ์ในดุลยพินิจของเราในการอัพเดตเปลี่ยนหรือเปลี่ยนส่วนใดๆของข้อตกลงการบริการเหล่านี้โดยการโพสต์อัพเดตและการเปลี่ยนแปลงในเว็บไซต์ของเรา มันเป็นความรับผิดชอบของคุณที่จะตรวจสอบเว็บไซต์ของเราเป็นระยะๆเพื่อการเปลี่ยนแปลง การใช้หรือการเข้าถึงเว็บไซต์ของคุณต่อไปหรือการให้บริการตามประกาศการเปลี่ยนแปลงใดๆในเงื่อนไขการให้บริการเหล่านี้เป็นการยอมรับการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นตามระยะเวลาที่กำหนด

ส่วนที่ 20-ข้อมูลการติดต่อ

คำถามเกี่ยวกับข้อกำหนดการให้บริการควรส่งไปยังเราที่ [email protected]

(Long-Term discounts) ที่มีอยู่

ลงทะเบียนเดี๋ยวนี้