alt="Canada Virtual Office"

Terma Perkhidmatan

TERMA PERKHIDMATAN MAYA KANADA

----

OVERVIEW

Laman web ini dikendalikan oleh Pejabat Maya Microsoft. Sepanjang laman web, istilah "kita", "kami" dan "kami" merujuk kepada Pejabat Maya Maya. Pejabat Maya Kanada menawarkan laman web ini, termasuk semua maklumat, alat dan perkhidmatan yang tersedia dari laman web ini kepada anda, pengguna, bersyarat pada penerimaan anda semua terma, syarat, dasar dan notis yang dilensa di sini.

Dengan melawat laman kami dan/atau mengejar sesuatu dari kami, anda melibatkan diri dalam "Perkhidmatan" kami dan bersetuju untuk terikat dengan terma dan syarat ("Terms of Service", "Terms"), termasuk istilah tambahan dan syarat dan dasar dirujuk. di dalam dan/atau tersedia secara hiperlink. Istilah Perkhidmatan ini memohon kepada semua pengguna laman web, termasuk tanpa pengayaan pengguna yang merupakan browsers, vendors, pelanggan, pedagang, dan/atau penyumbang kandungan.

Sila baca The Terms Service dengan teliti sebelum mencapai atau menggunakan laman web kami. Dengan mengakses atau menggunakan mana-mana bahagian laman, anda bersetuju untuk terikat oleh Terms Perkhidmatan ini. Jika anda tidak bersetuju untuk semua terma dan syarat perjanjian ini, maka anda mungkin tidak mengakses laman web atau menggunakan sebarang perkhidmatan. Jika ini, kuasa Perkhidmatan ini dianggap sebagai tawaran, penerimaan adalah lebih terhad kepada Terms Perkhidmatan ini.

Sebarang ciri-ciri baru atau alat yang ditambah ke kedai semasa juga akan menjadi subjek kepada Terms Perkhidmatan. Anda boleh mengkaji versi yang paling semasa di Terms Perkhidmatan pada bila-bila masa di halaman ini. Kami menempah hak untuk mengemaskini, menukar atau menggantikan mana-mana bahagian dalam Perkhidmatan Teren ini dengan mengemaskini kemaskini dan/atau perubahan ke laman web kami. Ia adalah tanggungjawab anda untuk memeriksa halaman ini secara berkala untuk perubahan. Penggunaan anda secara berterusan atau akses ke laman web yang mengikuti posting sebarang perubahan yang diterima oleh perubahan tersebut.

TERMA STOR SEKSYEN 1-TALIAN

Dengan bersetuju dengan Term ini, anda mewakili bahawa anda sekurang-kurangnya umur majoriti di negeri anda atau wilayah kediaman, atau bahawa anda adalah usia majoriti di negeri anda atau wilayah kediaman dan anda telah memberikan kami persetujuan anda untuk membenarkan. -Ya.-Ya. Ada masalah kecil awak yang boleh digunakan.

Anda mungkin tidak menggunakan produk kami untuk mana-mana tujuan haram atau tujuan yang tidak dibenarkan atau mungkin anda, dalam penggunaan Perkhidmatan, melanggar sebarang undang-undang dalam bidang kuasa anda (termasuk tetapi tidak terhad kepada undang-undang hak cipta).

Anda mesti tidak menukar apa-apa cacing atau viruses atau mana-mana kod alam yang merosakkan.

Satu pelanggaran atau pelanggaran mana-mana Terms akan mengakibatkan Terminator yang segera ke Perkhidmatan Anda.

SEKSYEN 2-SYARAT UMUM

Kami menempah hak untuk menolak perkhidmatan kepada sesiapa sahaja untuk sebarang sebab pada bila-bila masa.

Anda memahami bahawa kandungan anda (tidak termasuk maklumat kad kredit), mungkin dipindahkan tidak disulitkan dan melibatkan (a) transmisi melebihi pelbagai rangkaian; dan (b) perubahan kepada konform dan menyesuaikan keperluan teknikal bagi sambungan rangkaian atau peranti. Maklumat kad kredit sentiasa disulitkan semasa pemindahan ke atas rangkaian.

Anda bersetuju untuk tidak menghasilkan semula, pendua, salinan, menjual, menjual, menjual atau mengeksploitasi mana-mana bahagian Perkhidmatan, penggunaan Perkhidmatan, atau akses kepada Perkhidmatan atau mana-mana kenalan di laman web yang mana perkhidmatan disediakan, tanpa menyatakan kebenaran yang ditulis oleh kami.

Headings yang digunakan dalam perjanjian ini disertakan untuk keselesaan sahaja dan tidak akan had atau sebaliknya mempengaruhi Terms ini.

SEKSYEN 3-KETEPATAN, PELERAKAN DAN TIMELINESS MAKLUMAT

Kami tidak bertanggungjawab jika maklumat yang dibuat di laman ini tidak tepat, lengkap atau semasa. Bahan di laman web ini disediakan untuk maklumat umum sahaja dan tidak perlu diceraikan atau digunakan sebagai asas tunggal untuk membuat keputusan tanpa perundingan utama, lebih tepat, lebih lengkap atau lebih banyak sumber maklumat yang lebih tepat. Sebarang penebusan pada bahan di laman web ini adalah pada risiko anda sendiri.

Laman ini mungkin mengandungi maklumat sejarah tertentu. Maklumat sejarah, semestinya, adalah tidak semasa dan disediakan untuk rujukan anda sahaja. Kami rizab yang betul untuk mengubahsuai kandungan laman ini pada bila-bila masa, tetapi kita tidak mempunyai kewajipan untuk mengemaskini sebarang maklumat di laman kami. Anda bersetuju bahawa ia adalah tanggungjawab anda untuk memantau perubahan ke laman kami.

SEKSYEN 4-PENGUBAHSUAIAN KEPADA PERKHIDMATAN DAN HARGA

Harga untuk produk kami adalah subjek untuk berubah tanpa notis.

Kami menyimpan hak pada bila-bila masa untuk mengubahsuai atau melupuskan Perkhidmatan (atau sebarang bahagian atau kandungan yang berlaku) tanpa notis pada bila-bila masa.

Kami tidak akan mendapat hak kepada anda atau untuk mana-mana pihak ketiga untuk sebarang pengubahsuaian, perubahan harga, penggantungan atau kesinatan perkhidmatan Perkhidmatan.

SEKSYEN 5-PRODUK ATAU PERKHIDMATAN (jika ada kabel)

Produk atau perkhidmatan tertentu mungkin boleh didapati secara eksklusif melalui laman web. Produk atau perkhidmatan ini mungkin mempunyai quantities yang terhad dan adalah tertakluk untuk kembali atau pertukaran hanya menurut Polisi pengembalian kami.

Kami telah membuat setiap usaha untuk memaparkan sebagai mungkin warna dan imej produk kami yang muncul di kedai. Kami tidak boleh menjamin bahawa paparan monitor komputer anda mana-mana warna akan menjadi tepat.

Kami rizab yang betul, tetapi tidak wajib, untuk mengehadkan jualan produk kita atau Perkhidmatan kepada mana-mana orang, wilayah geografi atau bidang kuasa. Kita boleh berlatih dengan cara yang sesuai untuk kes ini. Kami menempah hak untuk mengehadkan hak untuk mana-mana produk atau perkhidmatan yang kita tawarkan. Semua keterangan bagi produk atau produk produk adalah tertakluk untuk berubah pada bila-bila masa tanpa notis, pada pertimbangan tunggal bagi kita. Kami menempah hak untuk melupuskan sebarang produk pada bila-bila masa. Sebarang tawaran untuk sebarang produk atau perkhidmatan yang dibuat di laman ini adalah tidak sah di mana dilarang.

Kami tidak waran yang berkualiti daripada mana-mana produk, perkhidmatan, maklumat, atau bahan lain yang dibeli atau diperolehi oleh anda akan memenuhi jangkaan anda, atau bahawa sebarang ralat dalam Perkhidmatan akan diperbetulkan.

SEKSYEN 6-KETEPATAN BILLING DAN MAKLUMAT AKAUN

Kami menempah hak untuk menolak sebarang perintah anda tempat dengan kami. Kita mungkin, dalam pertimbangan tunggal kita, had atau membatalkan quantities membeli per orang, per rumah atau per perintah. Sekatan ini mungkin termasuk arahan yang diletakkan oleh atau di bawah akaun pelanggan yang sama, kad kredit yang sama, dan/atau perintah yang menggunakan biling yang sama dan/atau alamat penghantaran. Dalam peristiwa yang kita membuat perubahan kepada atau membatalkan perintah, kami mungkin cuba untuk memberitahu anda dengan menghubungi e-mel dan/atau alamat billing/telefon nombor yang disediakan pada masa penggunaannya telah dibuat. Kami menempah hak untuk mengehadkan atau perintah yang sedikit, dalam penilaian tunggal kami, muncul untuk diletakkan oleh peniaga, penguat atau pengedar.

Anda bersetuju untuk menyediakan arus, pembelian dan maklumat yang tepat dan maklumat yang tepat untuk semua pembelian yang dibuat di kedai kami. Anda bersetuju untuk mengemaskini akaun anda dan maklumat lain, termasuk alamat e-mel anda dan nombor kad kredit dan tarikh luput, supaya kami boleh melengkapkan transaksi anda dan menghubungi anda seperti yang diperlukan.

SEKSYEN 7-PILIHAN PILIHAN

Kami boleh menyediakan anda dengan akses ke alat-parti ketiga di atas yang kita tidak memantau mahupun mempunyai sebarang kawalan mahupun input.

Anda pengetahuan dan bersetuju bahawa kami menyediakan akses kepada alat seperti "sebagai" dan "sebagai tersedia" tanpa sebarang waran, wakil atau syarat daripada mana-mana jenis dan tanpa sebarang endoran. Kami tidak akan mempunyai liabiliti apapun daripada atau menyampaikan kepada penggunaan anda pilihan pilihan ketiga pihak.

Apa-apa yang digunakan oleh anda alatan pilihan yang ditawarkan melalui laman itu sepenuhnya pada risiko dan pertimbangan anda sendiri dan anda perlu memastikan bahawa anda biasa dengan dan meluluskan terma yang mana alat yang disediakan oleh penyedia parti ketiga yang relevan (s).

Kita mungkin juga, di masa depan, menawarkan perkhidmatan baru dan/atau ciri-ciri melalui laman web (termasuk, keluaran alat baru dan sumber). Ciri-ciri baru dan/atau perkhidmatan juga akan menjadi subjek kepada ini Terms Perkhidmatan.

SEKSYEN 8-KETIGA-PARTY PAUTAN

Kandungan tertentu, produk dan perkhidmatan yang tersedia melalui Perkhidmatan kami mungkin termasuk bahan dari pihak ketiga.

Pautan pihak ketiga di laman ini mungkin mengarahkan anda ke laman web ketiga parti yang tidak berkaitan dengan kami. Kami tidak bertanggungjawab untuk memeriksa atau menilai kandungan atau ketepatan dan kita tidak mempunyai waran dan tidak akan mempunyai sebarang liabiliti atau tanggungjawab untuk sebarang bahan ketiga parti atau laman web, atau untuk mana-mana bahan lain, produk, atau perkhidmatan. -Parti ketiga.

Kami tidak berupaya untuk sebarang bahaya atau kerosakan yang berkaitan dengan pembelian atau penggunaan barangan, perkhidmatan, sumber, kandungan, atau apa-apa transaksi lain yang dibuat dalam sambungan dengan mana-mana laman web ketiga parti. Sila ulasan dengan teliti dasar kumpulan ketiga dan amalan dan memastikan anda memahami mereka sebelum anda melibatkan diri dalam apa-apa transaksi. Aduan, tuntutan, kebimbangan, atau soalan mengenai produk ketiga-parti perlu mengarah ke parti ketiga.

SEKSYEN 9-PENGGUNA ULASAN, MAKLUM BALAS DAN SUBMISI LAIN

Jika, pada permintaan kami, anda menghantar submisi khusus tertentu (contohnya entri pertandingan) atau tanpa permintaan daripada kami anda menghantar idea kreatif, cadangan, proposals, perancangan, atau bahan lain, sama ada talian, mengikut emel, mengikut mel, atau sebaliknya. (kolectisif, 'comments'), anda bersetuju bahawa kita mungkin, pada bila-bila masa, tanpa sekatan, sunting, menyalin, mengedar, mendistribusikan, terjemah dan jika tidak digunakan dalam mana-mana medium apa-apa komen yang anda maju kepada kami. Kami dan hendaklah berada di bawah tidak ada kewajipan (1) untuk mengekalkan sebarang komen dalam keyakinan; (2) untuk membayar pampasan untuk sebarang komen; atau (3) untuk bertindak balas kepada sebarang komen.

Kami mungkin, tetapi tidak mempunyai kewajipan, monitor, sunting atau buang kandungan yang kita tentukan dalam pertimbangan kita adalah tidak halal, menghina, mengancam, defamatory, pornografi, pornografi, obscene atau jika tidak membantah atau menyelia mana-mana intelektual parti. Harta benda atau bahagian Perkhidmatan Tercik ini.

Anda bersetuju bahawa komen anda tidak akan melanggar apa-apa hak mana-mana pihak ketiga, termasuk hak cipta, cap dagang, privasi, personaliti atau peribadi atau maklumat hak peribadi atau proprietari yang betul. Anda lebih bersetuju bahawa komen anda tidak akan mengandungi libelous atau sebaliknya tidak halal, penderaan atau tidak sah, atau mengandungi sebarang virus komputer atau malware lain yang boleh dalam apa-apa cara mempengaruhi operasi Perkhidmatan atau mana-mana laman web berkaitan. Anda mungkin tidak menggunakan alamat e-mel palsu, berpura-pura menjadi seseorang yang lain daripada diri sendiri, atau sebaliknya menyesatkan kita atau ketiga-partinya sebagai kepada asal dari sebarang komen. Awak bertanggungjawab atas sebarang komen yang awak buat dan ketepatan mereka. Kami tidak mengambil tanggungjawab dan menganggap tiada liabiliti untuk sebarang komen yang diposkan oleh anda atau mana-mana pihak ketiga.

SEKSYEN 10-MAKLUMAT PERIBADI SEKSYEN

Penyerahan maklumat peribadi awak melalui kedai ini telah dikuatkan oleh polisi privasi kami. Untuk melihat Polisi Privasi Kita.

SEKSYEN 11-RALAT, PENDAKWAAN DAN OMISI

Kadang-kadang terdapat maklumat mengenai laman web kami atau di Perkhidmatan yang mengandungi ralat typografi, indakwaan atau omisi yang mungkin lewat kepada keterangan produk, pengambilan, promosi, menawarkan, caj penghantaran produk, pelayaran dan lain-lain. Availability. Kami menyimpan hak untuk membetulkan sebarang ralat, indakwaan atau omisi, dan untuk menukar atau kemaskini maklumat atau batalkan perintah jika sebarang maklumat dalam Perkhidmatan atau di mana-mana laman web berkaitan tidak tepat pada bila-bila masa tanpa notis terdahulu (termasuk selepas anda telah menyerahkan perintah anda).

Kami tidak mempunyai kewajipan untuk mengemaskini, amemperbaiki atau menjelaskan maklumat dalam Perkhidmatan atau di mana-mana laman web yang berkaitan, termasuk tanpa limitasi, maklumat prima, kecuali yang diperlukan oleh undang-undang. Tiada kemaskini yang dinyatakan atau tarikh segar yang dilaksana di dalam Perkhidmatan atau di atas sebarang laman web berkaitan, sepatutnya diambil untuk menunjukkan bahawa semua maklumat dalam Perkhidmatan atau laman web berkaitan telah diubahsuai atau dikemaskini.

Seksyen 12-DILARANG MENGGUNAKAN

Selain dari yang lain, yang ditetapkan kepada orang-orang yang sedia ada di dalam negeri yang lain, kamu dilarang dari menggunakan laman web itu atau kandungannya. (Yang demikian itu) bagi sesiapa yang tidak halal (yang lain), yang lain (yang lain), yang lain (yang lain), yang tidak halal lagi melakukan sesuatu yang tidak halal; (c) untuk menyegerakan (yang demikian). Antarabangsa, persekutuan, atau peraturan negeri, peraturan, undang-undang, atau peraturan tempatan; (d) kepada inflasi, atau melanggar hak harta intelektual, atau hak asasi manusia yang lain; atau hak asasi manusia yang lain, dan melanggar undang-undang, penghinaan, penghinaan, fitnah, dan fitnah, dan fitnah, Disparage, intimidasi, atau memberikan nilai berdasarkan jantina, orientasi seksual, agama, ethnicity, Bangsa, umur, asal nasional, atau ketidakstabilan; (f) mengemukakan maklumat palsu atau salah nilai; (g) untuk muat naik atau mengubah viruses atau mana-mana jenis lain kod jahat yang akan atau mungkin digunakan dalam mana-mana cara yang akan mempengaruhi kefungsian atau operasi yang tidak berfungsi. Perkhidmatan atau mana-mana laman web yang berkaitan, laman web lain, atau Internet; (h) untuk mengumpul atau menjejaki maklumat peribadi yang lain; (i) kepada spam, phish, pharm, prateks, labah-labah, merangkak, atau scrape; (j) untuk sebarang obsesi atau tujuan moral; atau (k) untuk campur tangan dengan Atau menala ciri keselamatan ciri Perkhidmatan atau mana-mana laman web yang berkaitan, laman web lain, atau Internet. Kami rizab yang betul untuk menghapuskan penggunaan Perkhidmatan anda atau mana-mana laman web yang berkaitan untuk melanggar mana-mana yang dilarang oleh yang dilarang.

SEKSYEN 13-DISCLAIMER JAMINAN; LIMITASI LIABILITI

Kami tidak menjamin, mewakili atau waran yang anda gunakan untuk perkhidmatan kami akan tidak diganggu, tepat masa, selamat atau ralat secara bebas.

Kami tidak memberi waran bahawa keputusan yang mungkin diperoleh dari penggunaan perkhidmatan akan menjadi tepat atau boleh dipercayai.

Anda bersetuju bahawa dari masa ke masa kita mungkin membuang perkhidmatan untuk tempoh yang tidak sah masa atau membatalkan perkhidmatan pada bila-bila masa, tanpa notis kepada anda.

Anda secara tidak bersetuju bahawa penggunaan anda, atau keupayaan untuk digunakan, perkhidmatan adalah pada risiko tunggal anda. Perkhidmatan dan semua produk dan perkhidmatan yang disampaikan kepada anda melalui perkhidmatan adalah (kecuali secara tidak tersusun mengikut kami) disediakan 'sebagai' dan 'sebagai tersedia' untuk kegunaan anda, tanpa sebarang perwakilan, waran atau syarat apa-apa jenis, sama ada ekspresi atau tidak? Tersirat, termasuk semua hubungan tersirat atau syarat kebolehgunaan, kualiti meja, kecergasan untuk tujuan tertentu, durability, tajuk, dan penghajilan yang tidak berasas.

Dalam keadaan tidak boleh Kanada Pejabat Maya, pengarah, pegawai, pekerja, ahli gabungan, ejen, kontraktor, pembekal, penyedia perkhidmatan, penyedia perkhidmatan atau pemberi lesen atau pemberi lesen untuk sebarang kecederaan, kehilangan, tuntutan, atau apa-apa langsung, tidak langsung, secara automatik, kebetulan, istimewa, istimewa, dan lain-lain, atau akibat kerosakan yang lebih baik, termasuk, tanpa limitasi kehilangan keuntungan, pendapatan yang hilang, kehilangan simpanan, kehilangan data, kos penggantian, atau sebarang kerosakan yang sama, sama ada berdasarkan kontrak, tort (termasuk neglitasi), liabiliti ketat atau sebaliknya, arising dari penggunaan anda mana-mana perkhidmatan atau mana-mana produk yang dapat dipulihkan dengan perkhidmatan, atau untuk mana-mana tuntutan lain berkaitan dalam mana-mana cara untuk kegunaan anda perkhidmatan atau sebarang produk, termasuk, tetapi tidak terhad kepada, sebarang ralat atau omisi dalam sebarang kandungan, atau sebarang kehilangan atau kerosakan mana-mana jenis yang tidak dapat dioksiakan sebagai hasil penggunaan perkhidmatan atau sebarang kandungan yang diperlukan. (atau produk) pos, dihantar, atau jika tidak dibuat melalui perkhidmatan, walaupun dinasihatkan atas kemungkinan mereka. Kerana sesetengah negeri atau bidang kuasa tidak membenarkan pemisahan atau limitasi liabiliti untuk akibat atau kemalangan pergigian, dalam keadaan seperti itu atau bidang kuasa, liabiliti kita akan dihadkan kepada sambungan maksimum yang dibenarkan oleh undang-undang.

SEKSYEN 14-INDEMNIFIKASI

Anda bersetuju untuk indemnify, mempertahankan dan memegang Pejabat Maya Kanada yang tidak berbahaya dan ibu bapa kami, subsidi, rakan kongsi, rakan, pegawai, pegawai, ejen, kontraktor, penyedia perkhidmatan, pengumpul, pembekal dan pekerja, tidak berbahaya dan pekerja, tidak berbahaya. Daripada mana-mana tuntutan atau permintaan, termasuk yuran peguam yang munasabah, dibuat oleh mana-mana parti ketiga disebabkan atau mengembang keluar daripada pelanggaran anda daripada Perkhidmatan Terms atau dokumen-dokumen yang mereka hasilkan oleh rujukan, atau pelanggaran anda mana-mana undang-undang atau hak hak asasi. Parti ketiga.

SEKSYEN 15 TERUK

Dalam peristiwa bahawa mana-mana penyedia kuasa ini adalah ditentukan untuk menjadi tidak sah, tidak sah atau tidak boleh dikuatkuasakan, kuasa sedemikian hendaklah tidak boleh digunakan secara langsung tidak dibenarkan oleh undang-undang yang paling tinggi, dan bahagian yang tidak dikuatkuasakan akan dianggap sebagai undang-undang yang tidak berkuasa. Dan ia tidak akan memberi kesan kepada orang-orang yang lain-lain dari yang lain. Yang demikian, tidak akan memberi kesan kepada orang-orang yang lain.

SEKSYEN 16-TERMINASI

Hukuman dan liabiliti parti yang telah berlaku sebelum tarikh akhir akan selamat untuk menamatkan perjanjian ini untuk semua tujuan.

Terma Perkhidmatan ini berkesan kecuali dan sehingga ditamatkan oleh sama ada anda atau kami. Anda boleh menghapuskan ini Terms Service pada bila-bila masa dengan memberitahu kami bahawa anda tidak lagi mahu untuk menggunakan Perkhidmatan kami, atau apabila anda berhenti menggunakan laman kami.

Jika dalam penilaian tunggal kami anda gagal, atau kami mengesyaki bahawa anda telah gagal, untuk mematuhi sebarang istilah atau peruntukan ini Terms Perkhidmatan, kita juga boleh menghapuskan perjanjian ini pada bila-bila masa tanpa notis dan anda akan kekal untuk semua jumlah kerana bergantung kepada dan Termasuk tarikh terminal; dan/atau apa yang kamu berikan kepada kamu akses kepada Perkhidmatan Kami (atau tidak ada sebarang perkara yang lain).

PERJANJIAN SEKSYEN 17-KESELURUHAN

Kegagalan bagi kita untuk menjalankan latihan atau memaksa mana-mana hak atau peruntukan dari Kuasa ini, tidak akan menjadi pelacur yang tidak boleh dilakukan dengan hak seperti itu atau perolehan.

Terma ini Perkhidmatan dan mana-mana dasar atau peraturan operasi yang dihantar oleh kami di laman web ini atau dengan hormat kepada pihak Perkhidmatan keseluruhan perjanjian dan pemahaman antara anda dan kami dan mentadbir penggunaan Perkhidmatan, mengatasi apa-apa sebelum ini atau Perjanjian yang luar biasa, komunikasi dan proposals, sama ada oral atau ditulis, antara anda dan kami (termasuk, tetapi tidak terhad kepada, mana-mana versi terdahulu daripada Perkhidmatan Terms).

Sebarang masalah dalam interpretasi Terms ini tidak akan dibina terhadap parti yang telah berubah.

SEKSYEN 18-GOVERNING LAW

Terma Perkhidmatan dan mana-mana perjanjian yang berasingan yang mana dengan kami menyediakan Perkhidmatan anda akan digoverned oleh dan dibina dalam accordance dengan undang-undang 3701 Lake Shore Boulevard, Toronto, ON, M8W4Y6, Kanada.

SEKSYEN 19-PERUBAHAN KEPADA TERMA PERKHIDMATAN

Anda boleh mengkaji versi yang paling semasa di Terms Perkhidmatan pada bila-bila masa di halaman ini.

Kami menempah hak, pada pertimbangan tunggal kami, untuk mengemas kini, menukar atau menggantikan mana-mana bahagian dalam Perkhidmatan Terms ini dengan mengemaskini kemaskini dan perubahan ke laman web kami. Ia adalah tanggungjawab anda untuk memeriksa laman web kami secara berkala secara berkala untuk perubahan. Penggunaan atau akses anda ke laman web kami atau Perkhidmatan yang mengikuti posting apa-apa perubahan kepada Pencapaian Servis ini menerima perubahan tersebut.

MAKLUMAT SEKSYEN 20-KENALAN

Soalan-soalan mengenai Terms Perkhidmatan perlu dihantar kepada kami di [email protected]

Paparan long-Term tersedia.

TANDATANGAN SEKARANG