alt="Canada Virtual Office"

Условия на услугата:

УСЛОВИЯ НА ВИРТУАЛНА СЛУЖБА В КАНАДА

----

ОБЩ преглед

Този уебсайт се управлява от Канада Виртуален офис. В целия сайт, термините "ние", "нас" и "нашите" се отнасят до Канада Виртуален офис. Канада Виртуален офис предлага този сайт, включително цялата информация, инструменти и услуги, достъпни от този сайт за вас, потребителя, обусловен от вашето приемане на всички условия, условия, политики и обявления, посочени тук.

Като посетите нашия сайт и/или купувате нещо от нас, вие се ангажирате в нашата "Услуга" и се съгласявате да бъдете обвързани от следните условия ("Условия за обслужване", "Условия"), включително тези допълнителни условия и политики, посочени тук и/или е на разположение чрез хипервръзка. Тези Условия за ползване се прилагат за всички потребители на сайта, включително без ограничение потребители, които са браузъри, доставчици, клиенти, търговци и/или доставчици на съдържание.

Моля, прочетете внимателно тези Условия за ползване, преди да използвате нашия уебсайт. Чрез достъп или използване на която и да е част от сайта, вие се съгласявате да бъдете обвързани от тези Условия за ползване. Ако не сте съгласни с всички условия на това споразумение, тогава може да нямате достъп до уебсайта или да използвате услуги. Ако тези Условия за ползване се считат за оферта, приемането е изрично ограничено до тези Условия за ползване.

Всички нови характеристики или инструменти, които се добавят към настоящия магазин, също са предмет на Условията за ползване. Можете да прегледате най-актуалната версия на Условията за ползване по всяко време на тази страница. Ние си запазваме правото да актуализирате, промените или да замените която и да е част от тези Условия за ползване, като публикувате актуализации и/или промени в нашия уебсайт. Ваша отговорност е периодично да проверявате тази страница за промени. Вашето продължително използване или достъп до уебсайта след публикуването на каквито и да било промени представлява приемане на тези промени.

РАЗДЕЛ 1-УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ

Съгласявайки се с тези Условия за ползване, Вие представлявате, че сте най-малко възрастта на мнозинството в своята държава или провинция на пребиваването, или че сте пълнолетия във вашата държава или провинция на пребиваване и сте ни дали съгласието си да позволите някой от вашите малки зависими лица да използват този сайт.

Вие не може да използвате нашите продукти за каквато и да е незаконна или неразрешена цел, нито пък можете, при използването на Услугата, да нарушават всички закони във вашата юрисдикция (включително, но не се ограничава до законите за авторското право).

Не трябва да предавате никакви червеи или вируси или какъвто и да е код от разрушителна природа.

Нарушение или нарушение на някое от Условията ще доведе до незабавно прекратяване на Вашите услуги.

РАЗДЕЛ 2-ОБЩИ УСЛОВИЯ

Ние си запазваме правото да откажем обслужване на всеки по някаква причина по всяко време.

Вие разбирате, че вашето съдържание (не включва информация за кредитна карта), може да бъде прехвърлено нешифровано и включва (а) предаване по различни мрежи; и б) промени в съответствие и адаптиране към техническите изисквания на свързващите мрежи или устройства. Информацията за кредитната карта е винаги криптирана по време на прехвърляне на мрежи.

Вие се съгласявате да не възпроизвеждате, дублирате, копирате, продавате, препродавате или експлоатирате всяка част от услугата, използване на Услугата, или достъп до Услугата, или всякакъв контакт на уебсайта, чрез който се предоставя услугата, без изрично писмено разрешение от нас.

Заглавията, използвани в настоящото споразумение, са включени само за удобство и няма да ограничат или не засягат по друг начин тези Условия.

РАЗДЕЛ 3-ТОЧНОСТ, ПЪЛНОТА И АКТУАЛНОСТ НА ИНФОРМАЦИЯТА

Ние не сме отговорни, ако информацията, предоставена на този сайт, не е точна, пълна или актуална. Материалът на този сайт се предоставя само за обща информация и не следва да се използва или използва като единствена основа за вземане на решения, без да се консултират с първичната, по-точна, по-пълна или по-навременна информация. Всяка зависимост от материала на този сайт е на твоя отговорност.

Този сайт може да съдържа определена историческа информация. Историческата информация, задължително, не е актуална и се предоставя само за Вашето запитване. Ние си запазваме правото да модифицираме съдържанието на този сайт по всяко време, но нямаме задължение да актуализираме информацията на нашия сайт. Вие се съгласявате, че е ваша отговорност да наблюдавате промените в нашия сайт.

РАЗДЕЛ 4-ИЗМЕНЕНИЯ НА УСЛУГАТА И ЦЕНИТЕ

Цените за нашите продукти подлежат на промяна без предупреждение.

Ние си запазваме правото по всяко време да модифицираме или преустановим Услугата (или каквато и да е негова част или негова част) без предизвестие по всяко време.

Ние не носим отговорност пред вас или пред трети страни за каквито и да било промени, промени в цените, спиране на действието или прекъсване на услугата.

РАЗДЕЛ 5-ПРОДУКТИ ИЛИ УСЛУГИ (ако е приложимо)

Някои продукти или услуги могат да бъдат достъпни единствено онлайн чрез уебсайта. Тези продукти или услуги могат да имат ограничени количества и подлежат на връщане или размяна само според нашата политика за връщане.

Ние направихме всички усилия да се покаже възможно най-точно цветовете и снимки на нашите продукти, които се появяват в магазина. Не можем да гарантираме, че вашият компютърен монитор ще бъде точен.

Ние си запазваме правото, но не сме задължени, да ограничим продажбите на нашите продукти или услуги на всяко лице, географски район или юрисдикция. Може да упражняваме това право за всеки отделен случай. Запазваме си правото да ограничим количествата продукти или услуги, които предлагаме. Всички описания на продукти или продукти ценообразуване подлежат на промяна по всяко време без предизвестие, по собствена преценка на нас. Ние си запазваме правото да преустановим всеки продукт по всяко време. Всяка оферта за всеки продукт или услуга, направена на този сайт, е нищожен, където е забранено.

Ние не се гарантира, че качеството на всички продукти, услуги, информация, или друг материал, закупени или получени от вас ще отговарят на вашите очаквания, или че всички грешки в услугата ще бъдат коригирани.

РАЗДЕЛ 6-ТОЧНОСТ НА ФАКТУРИРАНЕТО И ИНФОРМАЦИЯТА ЗА СМЕТКАТА

Запазваме си правото да откажем каквато и да е заповед. По наше усмотче можем да ограничим или отменим закупените количества на човек, по домакинство или по поръчка. Тези ограничения могат да включват поръчки, подадени от или под един и същ клиент, една и съща кредитна карта и/или нареждания, които използват един и същ адрес на фактуриране и/или корабоплаването. В случай, че направим промяна или отменим поръчка, може да се опитаме да Ви уведомиме, като се свържете с имейл и/или платения адрес/телефонен номер, предоставен по времето, когато поръчката е направена. Ние си запазваме правото да ограничим или забраним заповеди, които в нашата единствена преценка, изглежда да бъдат поставени от дилъри, прекупвачи или дистрибутори.

Вие се съгласявате да предостаните актуална, пълна и точна покупка и информация за сметката за всички покупки, направени в нашия магазин. Вие се съгласявате своевременно да актуализирате профила си и друга информация, включително имейл адрес и номера на кредитни карти и срок на годност, така че да можем да завършим вашите транзакции и да се свържете с вас, както е необходимо.

РАЗДЕЛ 7-НЕЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ИНСТРУМЕНТИ

Можем да ви осигурим достъп до инструменти на трети страни, над които нито наблюдаваме, нито имаме контрол, нито вход.

Вие потвърждавате и се съгласявате, че ние предоставяме достъп до такива инструменти "както е" и "като налични" без каквито и да било гаранции, представяния или условия от какъвто и да е вид и без никакво одобрение. Ние няма да има никаква отговорност, произтичащи от или свързани с използването на незадължителни инструменти на трети страни.

Всяко използване от вас на незадължителни инструменти, предлагани чрез сайта, е изцяло на Ваш собствен риск и преценка и трябва да гарантирате, че сте запознати и да одобрите условията, при които инструментите се предоставят от съответния (те) доставчик (ци) на трети страни.

Можем също така, в бъдеще, да предложим нови услуги и/или функции чрез уебсайта (включително, освобождаването на нови инструменти и ресурси). Тези нови характеристики и/или услуги са предмет и на тези Условия за ползване.

РАЗДЕЛ 8-ВРЪЗКИ КЪМ ТРЕТИ СТРАНИ

Определено съдържание, продукти и услуги, предлагани чрез нашата услуга, могат да включват материали от трети страни.

Връзки трети страни на този сайт може да ви насочи към трети страни уеб сайтове, които не са свързани с нас. Ние не сме отговорни за разглеждането или оценката на съдържанието или точността и ние не се гарантира и няма да носи отговорност или отговорност за каквито и да било трети страни материали или уебсайтове, или за всякакви други материали, продукти или услуги на Трети страни.

Ние не носим отговорност за щети или щети, свързани с покупката или използването на стоки, услуги, ресурси, съдържание, или всякакви други сделки, извършени във връзка с трети страни уебсайтове. Моля, прегледайте внимателно политиките и практиките на третата страна и се уверете, че ги разбирате, преди да се ангажират с всяка сделка. Жалби, претенции, опасения или въпроси, свързани с продукти на трети страни, следва да бъдат насочени към трети страни.

РАЗДЕЛ 9-ПОТРЕБИТЕЛСКИ КОМЕНТАРИ, ОБРАТНА ИНФОРМАЦИЯ И ДРУГИ КОМЕНТАРИ

Ако, по наше искане, изпращате някои конкретни предложения (например записи в конкурса) или без искане от нас, изпращате творчески идеи, предложения, предложения, планове или други материали, независимо дали онлайн, по електронна поща, по пощата или по друг начин (колективно, "коментари"), Вие се съгласявате, че ние можем, по всяко време, без ограничения, да редактираме, копираме, публикуваме, разпространяваме, превеждаме и по друг начин да използваме в каквато и да е медия коментари, които ни препращат. Ние сме и не сме задължени (1) да поддържаме коментари в увереност; (2) да платим обезщетение за каквито и да било коментари; или (3) да отговорим на всички коментари.

Ние можем, но не сме длъжни да, да наблюдаваме, да редактираме, редактираме или премахваме съдържание, което сами определяме, са незаконни, обидни, заплашителни, клеветнически, клеветнически, порнографски, нецензурни или по друг начин възразявам или нарушава интелектуалното собственост или тези Условия за ползване.

Вие се съгласявате, че вашите коментари няма да нарушат никое право на трета страна, включително авторско право, търговска марка, лично пространство, лична или друга лична или патентована права. Вие също така се съгласявате, че вашите коментари няма да съдържат клеветнически или други незаконни, обидни или нецензурни материали, или съдържат компютърен вирус или друг вид злонамерен софтуер, който по някакъв начин може да засегне функционирането на Услугата или на който и да е свързан сайт. Вие не може да използвате фалшив имейл адрес, да се правите на някой друг, освен себе си, или по друг начин да заблуди нас или трети страни по отношение на произхода на всички коментари. Вие носите цялата отговорност за всички коментари, които правите и тяхната точност. Ние не поемаме отговорност и не поема отговорност за каквито и да било коментари, публикувани от вас или всяка трета страна.

РАЗДЕЛ 10-ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

Вашето предаване на лична информация чрез магазина се ръководи от нашата Политика за поверителност. За да видите нашата политика за поверителност.

РАЗДЕЛ 11-ГРЕШКИ, НЕТОЧНОСТИ И ПРОПУСКИ

Понякога може да има информация на нашия сайт или в Услугата, която съдържа типографски грешки, неточности или пропуски, които могат да се отнасят до описание на продукта, ценообразуване, промоции, оферти, такси за доставка на продукт, транзитни времена и наличност. Ние си запазваме правото да коригира всякакви грешки, неточности или пропуски, както и да се промени или актуализира информация или отмени поръчки, ако всяка информация в Услугата или на всеки свързан сайт е неточна по всяко време без предизвестие (включително след вас са подали вашата поръчка).

Не се задължаваме да актуализираме, да внесем изменения или да уточним информацията в Услугата или на който и да е свързан сайт, включително и без ограничение, ценова информация, освен по закон. Не е необходимо да се актуализира или актуализира датата, която се прилага в Услугата или на който и да е свързан сайт, за да се посочи, че цялата информация в Услугата или на всеки свързан сайт е била променена или обновена.

РАЗДЕЛ 12-ЗАБРАНЕНИ УПОТРЕБИ

В допълнение към другите забрани, посочени в Условията за ползване, ви е забранено да използвате сайта или неговото съдържание: а) за всякакви незаконни цели; б) да се позявате на други да изпълняват или да участват в незаконни действия; международни, федерални, провинциални или държавни разпоредби, правила, закони или местни наредби; г) да нарушава или да нарушава правата на интелектуална собственост или правата върху интелектуалната собственост на другите; преселване, сплашване или дискриминация, основана на пола, сексуалната ориентация, религията, етническата принадлежност, раса, възраст, национален произход или увреждане; (е) за подаване на невярна или подвеждаща информация; (ж) за качване или предаване на вируси или друг вид злонамерен код, който ще или може да бъде използван по какъвто и да е начин, който ще повлияе на функционалността или функционирането на услуга или на всеки свързан сайт, други уеб сайтове или интернет; (з) за събиране или проследяване на личната информация на други; (i) за спам, фриш, pharm, претекст, паяк, пълзи, или скрап; (j) за всякакви нецензурни или неморални цел; или (к) да се намесва в или да се заобиколи защитните елементи на Услугата или на всеки свързан сайт, други уебсайтове или интернет. Ние си запазваме правото да прекратим използването на Услугата или на който и да е свързан сайт за нарушаване на някое от забранените употреби.

Раздел 13-Отказ от гаранции; ограничаване на отговорността

Ние не гарантираме, представляваме или гарантирате, че вашата употреба на нашата услуга ще бъде непрекъсната, навременна, сигурна или без грешки.

Ние не гарантираме, че резултатите, които могат да бъдат получени от използването на услугата ще бъдат точни или надеждни.

Вие се съгласявате, че от време на време ние може да премахне услугата за неопределен период от време или да отмени услугата по всяко време, без предизвестие за вас.

Вие изрично се съгласявате, че Вашата употреба на, или неспособност за използване, услугата е на своя единствен риск. Услугата и всички продукти и услуги, доставени на вас чрез услугата са (с изключение на изрично посочено от нас), предоставена "както е" и "като налични" за вашата употреба, без представителство, гаранции или условия от всякакъв вид, или изрази, или подразбиран, включително всички косвени гаранции или условия за продаваемост, качество на търговията, пригодност за определена цел, трайност, длъжност и ненарушение.

В никакъв случай Канада Виртуален офис, нашите директори, служители, служители, филиали, агенти, изпълнители, стажанти, доставчици, доставчици на услуги или лицензодатели са отговорни за всяка вреда, загуба, претенции или каквито и да било преки, косвени, случайни, наказателни, специални, или последващи щети от всякакъв вид, включително, без ограничение на пропуснати ползи, загубени приходи, загуба на приходи, загуба на данни, разходи за замяна или други подобни щети, независимо дали са базирани на договор, tort (включително небрежност), стриктна отговорност или по друг начин, произтичат от използването на която и да е от услугите или от продуктите, които се доставят, като се използва услугата, или за всеки друг иск, свързан с използването на услугата или който и да е продукт, включително, но не само, грешки или пропуски във всякакво съдържание, или каквито и да било загуби или щети, възникнали в резултат на използването на услугата или всякакво съдържание (или продукт) публикуван, предаден или по друг начин предоставен чрез услугата, дори ако се препоръчва на тяхната възможност. Тъй като някои държави или юрисдикции не позволяват изключването или ограничаването на отговорността за последващи или инцидентни вреди в такива държави или юрисдикции, отговорността ни се ограничава до максималната разрешена от закона степен.

РАЗДЕЛ 14-ОБЕЗЩЕТЕНИЕ

Вие се съгласявате да обезщетите, защитавате и държите безвредни Канада Виртуално представителство и нашите родители, дъщерни дружества, филиали, партньори, офицери, директори, агенти, изпълнители, лицензодатели, доставчици на услуги, подизпълнители, доставчици, стажанти и служители, безвредни от всяко искане или искане, включително разумни адвокатски хонорари, направени от трета страна, поради или произтичащи от Вашето нарушение на тези Условия за ползване или от документите, които те съдържат, или от нарушение на закона или правата на Трета страна.

РАЗДЕЛ 15-ТЕЖЕСТ

В случай че някоя от разпоредбите на тези Условия за ползване е незаконосъобразна, нищожна или неприложима, тази разпоредба все пак е приложима в най-пълна степен, разрешена от приложимото право, и неизпълнима част се счита за допустима. да бъде отделена от тези Условия за ползване, това определяне не засяга валидността и изпълнимостта на всички останали разпоредби.

РАЗДЕЛ 16-ПРЕКРАТЯВАНЕ

Задълженията и задълженията на страните, възникнали преди датата на прекратяване, остават при прекратяване на настоящото споразумение за всички цели.

Тези Условия за ползване са ефективни, освен ако и до прекратяване от вас или нас. Можете да прекратите тези Условия за ползване по всяко време, като ни уведомявате, че вече не желаете да използвате нашите услуги, или когато преустановите използването на нашия сайт.

Ако в нашата единствена преценка вие се провалят, или ние подозираме, че сте се провалили, за да се съобразят с всеки мандат или разпоредба на тези Условия за ползване, ние също може да прекрати настоящото споразумение по всяко време без предизвестие и вие ще останат отговорни за всички суми, дължими към и включително датата на прекратяване; и/или съответно може да ви откаже достъп до нашите Услуги (или част от нея).

РАЗДЕЛ 17-ЦЯЛОСТНО СПОРАЗУМЕНИЕ

Неизпълнението или прилагането на правото или предоставянето на тези Условия за ползване не представлява отказ от такова право или разпоредба.

Тези Условия за ползване и всички правила или правила за работа, публикувани от нас на този сайт или по отношение на Услугата, представляват цялото споразумение и разбиране между вас и нас и регламентират използването на Услугата, което ще замени всички предишни или бъдещи споразумения, съобщения и предложения, независимо дали са устни или писмени, между вас и нас (включително, но не само, всички предходни версии на Условията за ползване).

Всички неясноти при тълкуването на тези Условия за ползване не се тълкуват по отношение на изготвящата страна.

РАЗДЕЛ 18-УПРАВИТЕЛЕН ЗАКОН

Тези Условия за ползване и всички отделни споразумения, при които ви предоставяме услуги, се управляват и тълкуват в съответствие със законите на бул. "Lake Shore Boulevard West #48537", Торонто, ON, M8W4Y6, Канада.

РАЗДЕЛ 19-ПРОМЕНИ В УСЛОВИЯТА НА ОБСЛУЖВАНЕ

Можете да прегледате най-актуалната версия на Условията за ползване по всяко време на тази страница.

Ние си запазваме правото, по собствена преценка, за актуализиране, промяна или замяна на която и да е част от тези Условия за ползване чрез публикуване на актуализации и промени в нашия сайт. Ваша отговорност е периодично да проверявате нашия уебсайт за промени. Вашето продължително използване или достъп до нашия сайт или услуга след публикуването на всички промени в тези Условия за ползване, представлява приемане на тези промени.

РАЗДЕЛ 20-Информация за контакт

Въпроси относно Условията за ползване трябва да бъдат изпратени на нас на [email protected]

Дългосрочни отстъпки са налични.

Подпиши се.